Psychologie v praktických aplikacích

Základy aplikované psychologie pro nepsychology

Kurz je určen jak pro absolventy kurzu Psychologie pro každý den, tak i pro ostatní „mírně pokročilé“.

Termín konání:

Časový plán studia:
Místo konání:
Frekvence přednášek:
Podmínka k přijetí:
Cena kurzu: 

Počet míst:

Absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK .

Podrobnější informace    

Termín podání přihlášky:
Organizační zajištění:

Úvod > Kurzy CŽV > Zájmové kurzy > Psychologie v praktických aplikacích