Učitelství pro střední školy

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou, oborově didaktickou a praktickou přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené magisterské oborové studium (na filozofických či pedagogických fakultách) na oborech: Anglistika a anglofonní literatura, Česká literatura a literární vědy, Český jazyk a teorie komunikace, Filozofie a religionistika, Germánská studia, Historie, Hudební věda, Románská studia, Řecká a latinská studia, Pedagogika, Psychologie, Sociologie. 

Zahájení kurzu: termín bude upřesněn (dle počtu přihlášených)

Číslo kurzu: zatím bez čísla (bude doplněno na základě interního schválení)

Časový plán studia: hodinová dotace je 250 hodin

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: dle rozvrhu (bude info)

Podmínkou pro přijetí do studia je: ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání na FF či PedF na oborech s didaktikou – viz podrobnější informace (Obsah kurzu)

Cena kurzu je: 15.000 Kč Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení Univerzity Karlovy v Praze Studium má akreditaci MŠMT Čj.: MSMT-6500/2017-2-482 ze dne 11.5.2017.  Studium je možné hradit z prostředků DVPP

Kontaktní osoba: Inka Dvořáková – inka.dvorakova@ff.cuni.cz; popř. doc. Ilona Gillernová – ilona.gillernova@ff.cuni.cz

Podrobnější informace    Informace k zápisu    Přihláška 

Přihlášky do kurzů : 

Přihlášku vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy. Poté obdržíte zprávu o zařazení a případné další organizační a vstupní náležitosti týkající se poplatku za kurz a dokladů nutných k řádnému zápisu do kurzu. Přihlášku do kurzu zašlete prosím co nejdříve na adresu: Katedra psychologie Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1, podpis dodatečně při osobní návštěvě. Zápisem do kurzu se řídíte termíny přednášek a cvičení pro frekventanty, jak jsou uvedeny v bodě 2 pod položkou Informace ke studiu.  Na těchto webových stránkách najdete i pokyny k průběhu studia, požadavky k dílčím i závěrečným zkouškám atd.

 

Úvod > Kurzy CŽV > Učitelství pro SŠ > Učitelství pro střední školy