Učitelství pro střední školy

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou, oborově didaktickou a praktickou přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené magisterské oborové studium (na filozofických či pedagogických fakultách) na oborech: Anglistika a anglofonní literatura, Česká literatura a literární vědy, Český jazyk a teorie komunikace, Filozofie a religionistika, Germánská studia, Historie, Hudební věda, Románská studia, Řecká a latinská studia, Pedagogika, Psychologie, Sociologie. 

Zahájení kurzu: 2.10.2020

Číslo kurzu: 650133

Časový plán studia: hodinová dotace je 250 hodin

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: dle rozvrhu (bude info)

Podmínkou pro přijetí do studia je: ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání na FF či PedF na oborech s didaktikou – viz podrobnější informace (Obsah kurzu)

Cena kurzu je: 16.000 Kč

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení Univerzity Karlovy. Poslední akreditace je evidována pod Čj.: MSMT-11080/2020-4-402 ze dne 25.6.2020.  Studium je možné hradit z prostředků DVPP

Kontaktní osoba: Inka Dvořáková, email: inka.dvorakova@ff.cuni.cz

Podrobnější informace    Informace k zápisu    Přihláška 

Přihlášky do kurzů : z důvodu dovolené ve dnech 24.8.-12.9.2020 můžete přijít osobně k zápisu buď 17.8. (15:00-18:30)  nebo 14.9.2020 (12:00 do 18:30).

Najdete mě v č. 115, 1. patro, Celetná 20, Praha 1 – viz Aktuality pod KURZY CŽV Učitelství pro SŠ, kde je uvedeno ….

Přihlášku s přílohou vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy a zašlete poštou co nejdříve na adresu: Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie , nám. J. Palacha  2, 116 38, Praha 1. Lze i naskenovat přihlášku s podpisem a s přílohou a poslat elektronicky na: inka.dvorakova@ff.cuni.cz.  Na základě přihlášky budete vyzvání k osobní návštěvě  k doložení příšlušných dokladů – viz Informace k zápisu a k vyplnění dalších formulářů k zápisu do kurzu a k yystavení indexu. Po zápisu do kurzu se řídíte termíny přednášek a cvičení pro frekventanty, jak jsou uvedeny v bodě 2 pod položkou Informace ke studiu – termíny přednášek a cvičení.  Na těchto webových stránkách najdete i pokyny k průběhu celého studia, požadavky k dílčím i závěrečným zkouškám atd.

 

Úvod > Kurzy CŽV > Učitelství pro SŠ > Učitelství pro střední školy