Aktuality

 

!!!KORONAVIRUS – AKTUALITY !!!

  • Kdo ještě nemá splněnou atestaci z Úvodu do psychologie pro učitele může v průběhu letního semestru  ak. roku 2020/2021 v konzultačních hodinách doc. Gillernové (po předchozí emailové dohodě) tuto zkoušku složit. Konzultace má  paní docentka zpravidla ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hod.. – čili shrnuji, jakmile budete na zkoušku připraveni, napište na e-mail ilona.gillernova@ff.cuni.cz  a dohodněte se na termín zkoušky.
  • Připojení na on-line přednášku Kazuistického semináře dr. Čápa1. bloková přednáška dne 25.2.2021 od 12:30 hod. jsem všem přihlášeným posílala 23.2.2021

Praha, dne 24.2.2021

  • Dne 19.2.2021  se koná od 9:00 hod. 1. bloková on-line přednáška k předmětu Kazuistický seminář s dr. Mertinem. Dne 25.2.2021 se koná od 12:30 1. bloková on-line přednáška předmětu Kazuistický seminář s dr. Čápem a sice od 12:30 hod. Vyzývám ty, kteří postupují dle harmonogramu plnění a chtějí v tomto semestru tyto přednášky absolvovat, aby mi poslali mail, (pokud to již neudělali) , na základě mailu jim pošlu odkaz k připojení k platformě ZOOm ihned jakmile obdržím od dr. Mertina, Identicky platí i pro rezervaci na přednášce dr. Čápa.
  • Potvrzuji, že 19.2.2021  od 13:00 hod. bude 1. bloková on-line přednáška k předmětu Psychologie pro učitele I  s dr. Mertinem. Odkaz pošlu všem, kteří jsou u mě přihlášeni mailem.
  • Kdo by měl končit studium k 1.9.2021 odevzdáním závěrečné práce, indexu i přihlášky k ZZK (t.j. zahájení v říjnu 2019 a ukončení záv. zkouškou cca v polo. října 2021) a chybí mu ještě pedagogická praxe, prosím neodkládejte tuto praxi a vykonejte ji i distančně pod vedením supervizora. Před  praxí informujte Vašeho didaktika i mě ohledně školy, kterou jste si případně sami vyhledali i mimo Prahu (FF UK má seznam fakultních škol). Prostudujte si materiál k pedagogické praxi, který je uveden pod bodem 3, v položce Informace ke studiu (kurz CŽV Učitelství pro SŠ nebo Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy).

Praha, dne 14.2.2021

  • Připomínám zkoušku z Úvodu do psychologie pro učitele dne 10.2. 2021 od 15:00 hod. v č. 332 – t.j. nutno vstoupit do budovy Celetnou 16, pak za vrátnicí vlevo do 1. patra, vpravo nakonec chodby , vpravo výtahem do 3. patra a vlevo při výstupu z výtahu je č. 332 – prosím, kdo má index u sebe, nechť ho vezme s sebou !!! 
  • Stále se mi nenahlásili všichni, kteří budou navštěvovat on-line přednášky nebo prezenční přednášky Psychologie pro učitele I  v letním semestru 2020/2021, první začíná již 19.2.2021 a bude patrně online formou !!!!!!!!

 

  • ZAPISOVÁNÍ ATESTACÍ DO INDEXU PO DOBU ONLINE PŘEDNÁŠEK – atestace z Úvodu do pedagogiky pro učitele i z Úvodu do psychologie pro učitele, zrovna tak i po ukončení přednášek z Pedagogiky pro učitele I a Psychologie pro učitele I  v letním semestru 2020/2021 nechám zapsat u doc. Gillernové za Psychologii a v zastoupení za Pedagogiku rovněž, platí to i z předmětu Práce učitele se školní třídou rovněž nechám zapsat u doc. Gillernové. Kdo má splněn Kazuistický seminář u dr. Mertina nebo dr. Čápa, t.j. vypracoval kazuistiku, kterou lektor schválil, pošle mi mailem souhlas lektora, rovněž nechám zapsat. Atestace z  Psychologie pro učitele II nebo z  Pedagogiky pro učitele II rovněž budou zapsány do indexu na základě mailové zprávy od dr. Komárkové nebo na základě evidence u doc. Gillernové pokud se jedná o Psychologii pro učitele II.

Atestace jsou evidovány u mě souborně pokud jde o písemné zkoušky a pokud index mám, nechám zapsat, pokud nemám, pak se zapíše dodatečně, pokud se jedná o online zkoušku  např, z didaktiky, stačí, když mi didaktik napíše, že je zkouška splněna a s jakým výsledkem  a já založím tuto info do složky frekventanta a zkouška bude zapsána třeba až u závěrečných zkoušek, až bude index k dispozici.

Praha, dne 9.2.2021 

  • Připomínám zkoušku z Úvodu do psychologie pro učitele  dne 27.1.2021 od 15:00 hod.(platí pro ty, kteří se přihlásili na tento termín).  Zkouška je prezenční a koná se v č. 338, t.j. posluchárna ve 3. patře, proti výtahu z Celetné 20. Vstup do budovy z Celetné 20 je kvůli rekonstrukci chodeb uzavřen,  vchod je z Celetné 16. V průchodu vlevo za vrátnicí po schodišti do 1. patra, pak vpravo k výtahu do 3. patra.

Praha, dne 25.1.2021

 

  • Rozpis přednášek na letní semestr 2020/2021 

je na webu:  https://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/ucitelstvi-pro-ss/ucitelstvi-pro-ss-spolecenske-ekonomicke-a-pravni-vedy/informace-ke-studiu/  pod bodem 2 .

Vzhledem k tomu, že již první termín Pedagogiky pro učitele I  se bude konat již v lednu 22.1.2021 od 13:00 hod. distanční formou, obraťte se prosím na dr. Tvrzovou  (ivana.tvrzova@ff.cuni.cz)  ohledně online připojení. Další termíny přednášek budou v Rozpisu přednášek na letní semestr.

Psychologie pro učitele I se bude konat poprvé v letním semestru 19.2.2021 od 13:00 hod. s dr. Mertinem – další termíny viz Rozpis přednášek na LS 2020/2021…

Jak budou přednášky probíhat, bude uvedeno ZDE, zatím do konce semestru, t.j. do 14.2.2021 budou probíhat přednášky distanční formou, pokud to bude jinak, bude včas oznámeno.

Praha, 12.1.2021. 

 

Zkouška z Úvodu do psychologie pro učitele OPRAVA TERMÍNU

změna 1. termínu místo 27.2.2020 to bude termín 27.1.2020 od 15:00 hod. (středa) , termín 10.2.2020 (středa) zůstává

 

Zkouška z Pedagogiky pro učitele II 

dr. Komárková  bude řešit termín zkoušky s každým po mailu, tedy pište na e-mail. tereza.komarkova@ff.cuni.cz 

 

. Praha, 2.12.2020

___________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

– společenské, ekonomické a právní vědy

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

___________________________________________________

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Jindra Dvořáková

Úřední hodiny nadále prozatím mít nebudu – očekávám Vaše zprávy mailem, odpovídám ihned, pokud bude naléhavá situace, dohodnu se s Vámi na základě předcházejícího mailu i telefonicky přes mobil… 

SLEDUJTE PROSÍM AKTUALITY

ZATÍM SE RUŠÍ úřední hodiny- pondělí 17:00-18:30, Celetná 20, Praha 1, místnost 115, tel.221619662

prosím event. mi pište na mail: inka.dvorakova@ff.cuni.cz nebo jindra.dvorakova@ff.cuni.cz

Děkuji