Aktuality

TESTY  k předmětu….

 • Psychologie pro učitele I  – vypsaný termín je :

11.6.2020 v 16:00 hod. v č. 328 – posl.  3. patro, Celetná 20

 • Úvod do psychologie pro učitele – vypsané termíny jsou :

26.5. v 16:30 hod.,  25.6. v 16:00 hod., 8.9.2020 ve 14:30 hod.

Zkouška – test se koná ve všech termínech v č. 338, 3. patro – proti výtahu , Celetná 20, Praha 1 – prosím, hlaste se mailem doc. Gillernové na e-mail ilona.gillernova@ff.cuni.cz...děkuji

Praha, 7.5.2020

 • Zkouška – test z Psychologie pro učitele I bude avizována předem – termín zkoušky se předpokládá v červnu 2020

Praha, 8.4.2020

KORONAVIROVÁ NÁKAZA A Z NÍ PLYNOUCÍ ZMĚNY VE VYÚCE V  KURZU CŽV UČITELSTVÍ PRO SŠ – společenské, ekonomické vědy a právní vědy

 • doc. Gillernová vypisuje termín blokové přednášky pro předmět Didaktika společensko-vědních předmětů na 19.6.2020 od 13:00 do 15:30 hod. – místo konání v Celetné 20, č. posl. 328 – 3. patro (nutno projít č. 326).. Platí pro ty, kteří chtějí ukončit studium závěrečnou zkouškou v říjnu 2020, t.j. odevzdají vše k ZZK do 1.9. 2020 – index, přihlášku a závěrečnou práci.
 • předmět Kazuistický seminář – 2. termín přednášky dr. Mertina dne 22.4.2020 se nekoná – hotové kazuistiky prosím posílejte přímo dr. Mertinovi

termín přednášky dr. Čápa dne 29.4.2020 se nekoná- hotové kazuistiky posílejte prosím přímo dr. Čápovi

Praha, 8.4.2020

 • předmět Psychologie pro učitele I – 3. přednáška dr. Čápa se dne 17.4,2020 nekoná – prezentace dr. Čápa byla zaslána  mailem dnes 3.4.2020

Praha, 3.4.2020

 • předmět Psychologie pro učitele II

Vzhledem k celospolečenské situaci není možné konat ani dubnový termín Psychologie pro učitele II (16., 17., 23. a 24 duben). Pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom výuku realizovali v červnu nebo v červenci, abyste mohli získat zápočet ještě za tento semestr. Uvítali bychom, kdybyste napsali (ilona.gillernova@ff.cuni.cz), zda počítáte se splněním tohoto předmětu v předběžně a rámcově navrženém posunutém termínu. V zimním semestru ak.r. 20/21 se bude výuka konat ve 2 – 3 termínech.
Za tým vyučujících srdečně zdraví Ilona Gillernová

30.3.2020

UKONČENÍ STUDIA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU 

 • Dne 30.4.2020 budu mezi 11:00-13:00 hod. v Celetné 20, 1. patro, dveře č. 115 k event. osobnímu  převzetí závěrečné práce, indexu a přihlášky, jinak platí původní zpráva – viz níže – stačí poslat elektronicky.

28.4.2020

 • Na základě konzultace s paní docentkou Gillernovou bude termín odevzdání závěrečné práce v kurzu CŽV Učitelství pro SŠ – společenské ekonomické a právní vědy posunut do 30.4.2020. Do tohoto termínu mi prosím pošlete elektronicky závěrečnou práci, naskenovanou Vámi podepsanou přihlášku a naskenovaný index  – abych zkontrolovala, zda máte vše splněno. Fyzické předání práce společně s indexem by stačilo donést až na termín Vaší závěrečné zkoušky, která bude patrně v červnu 2020. Termín  zkoušky souvisí se zahájením výuky na školách. Ohledně termínu zkoušky a dalších informací k ZZK obdržíte ode mě zprávu mailem po uzavření přijmu přihlášek k ZZK, t.j. po 30.4.2020.    
 • Předmět Práce učitele se školní třídou – řádná výuka 3.4.2020, od 13:00 hod. lektor PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. – kristyna.krejcova@ff.cuni.cz

Výuka bude probíhat po konzultaci s paní dr. Krejčovou formou videokonference  přes MS Teams, musíte mít internetové připojení. Se šesti frekventanty jsem byla v kontaktu, ti jsou již informováni. Pokud se hlásí ještě někdo další, kdo potřebuje absolvovat předmět Práce učitele se školní třídou k ukončení studia na podzim 2020, nechť se spojí s paní dr. Krejčovou, mně dá do kopie. Zápis do indexu zařídím pak po zahájení výuky  – indexy můžete nechat v mé poště na sekretariátě katedry psychologie, dv. č. 309, 3. patro, Celetná nebo mi předat po zahájení výuky osobně, každé pondělí mám úřední hodiny 17:00-18:30 hod.v č. 115 – 1. patro, Celetná 20…

 • Předmět Didaktika společensko-vědních předmětů – řádná výuka dne 27.3.2020 je ZRUŠENA !!!

Kdo potřebuje didaktiku společensko-vědních předmětů k ukončení studia v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické vědy a právní vědy k 1.9.2020,  nechť se mi ozve e-mailem. Doc. Gillernová předpokládá, že náhradní termín didaktiky SVP stanoví do konce června 2020. Pokud by se situace vyvíjela dlouhodoběji nepříznivě, pak by doc. Gillernová připravila materiál k zaslání elektronickou formou.- opět pro ty, kteří potřebují didaktiku SVP k ukončení studia. Jinak může být didaktika vypsána i v ZS 2020/2021, i když bývá vypsána jen v letním semestru z důvodu minimálního množství zájemců.

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví!!!

Inka Dvořáková, Praha, 23.3.2020

DŮLEŽITÉ 

 • V souvislosti s mimořádnými opatřeními na úrovni státu, univerzity i fakulty, které souvisí se šířením koronavirové nákazy,  se ruší přednáška kurzu CŽV Učitelství pro SŠ  –  společenské, ekonomické vědy a právní vědy Psychologie pro učitele I dne 13.3.2020 (13:00-17:00)
Děkujeme za pochopení
I.Dvořáková
Praha, 11.3.2020

___________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

– společenské, ekonomické a právní vědy

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

___________________________________________________

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Jindra Dvořáková

úřední hodiny- pondělí 17:00-18:30, Celetná 20, Praha 1, místnost  115, tel.221619662

Vzhledem ke státnímu svátku dne 6.7. budou přesunuty úřední hodiny na 7.7.2020 od 13:00 do 15:00 hodin

prosím event. mi pište na mail: inka.dvorakova@ff.cuni.cz nebo jindra.dvorakova@ff.cuni.cz

Děkuji