Aktuality

ZMĚNA INFORMACE

Úvod do pedagogiky pro učitele se koná dne 5.10.2018 v č. 328, t.j. v posluchárně vedle mé kanceláře ve 3. patře – projdete č. 326. Změna místnosti platí pouze toto datum, jinak vše zůstává stejné, aspoň doufám…

4.10.2018

Místo  konání předmětu Úvodu do pedagogiky pro učitele I a Pedagogiky pro učitele II v zimním semestru 2018/2019 je č. 139, t.j. 1. patro, směr Modrá posluchárna, pak o patro výše vedle Modré posluchárny, tj. ve 2. patře, Celetná 20, Praha 1.

———————–

 

Informace pro všechny, kteří odevzdávají závěrečné práce kurzu CŽV Učitelství pro SŠ i Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy.

PROSÍM O ODEVZDÁNÍ PRÁCE, PŘIHLÁŠKY A INDEXU POKUD MOŽNO DO 31.8.2018.  POKUD HODLÁTE ODEVZDAT VŠE AŽ V PONDĚLÍ, TJ. 3.9.2018, PAK PROSÍM O ZASLÁNÍ NASKENOVANÉ PŘIHLÁŠKY ELEKTRONICKY JIŽ V PÁTEK 31.8.2018  S UVEDENÍM, KDO VÁM PRÁCI VEDL, EVENT. S KÝM JSTE PRÁCI KONZULTOVAL/-A, POKUD TOMU TAK BYLO.

Předběžné termíny závěrečných zkoušek – který termín z níže uvedených tří bude platit pro Vás,  záleží na časových možnostech Vašeho didaktika :

Středa                        10.10.2018 od 15:00 hod. v č. 308

Čtvrtek                      11.10. 2018 od 9:30 hod. v č. 308

Úterý                          16.10.2018 od 10:00 hod. v č. 308

Pondělí                       22.10.2018 od 14:00 hod. v č. 308 

Ráda bych sestavovala komise co nejdříve, neboť od 17.9. do 30.9.2018 budu mimo zaměstnání. To znamená, že finální komise s konkrétním termínem Vaší zkoušky se všemi informacemi k závěrečným zkouškám budu posílat nejpozději 14.9.2018.  

Děkuji Vám za pochopení

Inka Dvořáková

Praha, 22.8.2018

____________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

– společenské, ekonomické a právní vědy

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

_______________________________________________________________________

Nadále budou platit úřední hodiny Inky Dvořákové takto:

Pondělí    ZAVŘENO

Úterý       10-12

Středa     10-12                     14-17

Čtvrtek    10-12

Pátek      10-12