Aktuality

 

!!!KORONAVIRUS – AKTUALITY !!!

 • INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM KURZU CŽV UČITELSTVÍ PRO SŠ v říjnu-listopadu 2021.
  •  K 1.9.2021 je třeba poslat na e-mail – bude upřesněna mailová adresa referentky, která bude tuto agendu zpracovávat :
   1. Přihlášku k závěrečné zkoušce – prosím podepište a naskenujte
   2. Závěrečnou práci
   3. Index, pokud máte u sebe – rovněž naskenujte – pokud nemáte některé stud. povinnosti zapsané v indexu, ale již dříve jste doložili, pak se zapíše dodatečně do indexu, pokud jste ještě nedoložili, ale splněno máte, pak  prosím zašlete potvrzení o splnění od lektora daného předmětu.

    

  • K závěrečným zkouškám, které budou patrně prezenční, bude nutno přinést :
   • Originál přihlášky k závěrečné zkoušce
   • Originál Vaší závěrečné práce s podepsaným prohlášením uvnitř
   • Index, pokud máte u sebe

Sledujte tyto Aktuality, možná změna,  upřesnění apod.

Dne 30.7.2021 budu mít úřední hodiny v kanceláři č. 115, 1. patro z Celetné 16 nebo z recepce Karolina od 10:00 do 14:00 hod. – vstup do budovy přes dvůr. 

Praha, 26.7.2021

 

 • Pro informaci v termínu od 15.6. do 18.7.2021 nebudu přítomna. Opět budu mít úřední hodiny ve středu 21.7.2021 od 14:00 do 16:00 hod. v č. 115, 1.p. – upřesním vstup do budovy 
 • Po tomto termínu upřesním i termín  a formu odevzdání závěrečných prací, přihlášky a indexů pro ty, kteří budou končit kurz. 
 • Pedagogické praxe, pokud ji nemáte uznanou a chcete ped. praxi absolvovat,  sdělte mi to prosím mailem s minimálně měsíčním časovým předstihem před zahájením praxe s ohledem na včasné uzavření dohody se supervizorem ped. praxe a zároveň, informujte  a požádejte  předem o souhlas k praxi svého didaktika, pokud si školu vyberete sami. Didaktik může s kontaktem na smluvní školu pomoci a ped. praxi Vám též i zapisuje po ukončení ped. praxe do indexu. O všem se dočtete v materiálu Informace ke studiu, bod č. 3 – materiál k pedagogické praxi – odkaz na webu  .https://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/ucitelstvi-pro-ss/ucitelstvi-pro-ss-spolecenske-ekonomicke-a-pravni-vedy/informace-ke-studiu/

Praha, 13.6.2021

 • Zkouška – test z předmětu Psychologie pro učitele I se bude konat ve dnech 15.6.2021 a 16.6. od 14:00 hod. Termín 16.6. je již obsazen. Zkouška bude na FF UK, v učebně č. P405 – (učebna patří hudební vědě), 4. patro. Výsledky budou zapsány do indexů, příp. do Vaší složky, pokud nemám index,  dodatečně. Garant kurzu, dr. Mertin, e-mail: vaclav.mertin@ff.cuni.cz. 
 • Ve spodní části uvádím úřední hodiny, které budou :3.6.2021 od 14:00 do 17:00 hod., 7.6.2021 od 13:00 do 15:00 hod., a 10.6.2021 od 12:00 do 15:00 hod. Budu v č. 115, 1. patro, ale vzhledem k tomu, že probíhá v Celetné 20 rekonstrukce chodeb, je celkem složitý přístup. Lépe zavolat předem, nebo napsat mail, já si pro Vás přijdu do recepce Karolina  – tedy za předpokladu, že jste po nemoci, nebo po očkování nebo otestováni.

Praha, 2.6.2021 

 • Potvrzuji, že dne 23.4.2021(pátek) se bude konat od 13:30 hod. do 17:00 hod. bloková přednáška k předmětu Didaktika společenskovědních předmětů – všem přihlášeným na tento předmět, bude odeslán odkaz k platformě ZOOm – E-mail na doc. Gillernovou je:  ilona.gillernova@ff.cuni.cz

Praha, 21.4.2021

 • Potvrzuji, že dne 9.4.2021 (pátek) se bude od 9:00 hod. konat 2. on-line bloková přednáška k předmětu Kazuistický seminář- kurz B s dr. Čápem. Odkaz k platformě ZOOm jsem dnes 7.4. 2021 poslala všem přihlášeným. E-mail na dr Čápa:  david.cap@ff.cuni.cz
 • Potvrzuji, že dne 9.4.2021 (pátek) od 13:00 hod. bude v pořadí třetí a poslední bloková on-line přednáška k předmětu Psychologie pro učitele I, tentokrát  s dr. Čápem. Odkaz k platformě ZOOm od dr. Čápa jsem dnes 7.4.2021  všem přihlášeným.zaslala. Dr. Čáp má e-mail: david.cap@ff.cuni.cz
 • Jakmile stanoví dr. Mertin termín ZKOUŠKy -TESTu  k předmětu Psychologie pro učitele I,  zašlu všem přihlášeným informaci mailem a bude uvedeno též v AKTUALITÁCH ZDE……

Praha, 7.4.2021

 • On-line přednáška v předmětu Práce učitele se školní třídou se koná 19.3.2021 od 13:00 hod. s Mgr. Alenou Čechovou – všem přihlášeným byl odeslán link na připojení k ZOOm. Mgr. Čechová má e-mail: Ala_Cech@seznam.cz

Praha, 16.3.2021

 • Potvrzuji, že 12.3.2021 (pátek) od 13:00 hod. bude 2. bloková on-line přednáška k předmětu Psychologie pro učitele I  s dr. Šírovou. Odkaz k platformě ZOOm jsem již poslala všem přihlášeným 9.3.2021. Dr. Šírová má mail : eva.sirova@ff.cuni.cz

Praha, 10.3.2021

 • INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM KURZU CŽV UČITELSTVÍ PRO SŠ v květnu 2021.

 K 15.4.2021 je třeba poslat na e-mail inka.dvorakova@ff.cuni.cz :

 1. Přihlášku k závěrečné zkoušce – prosím podepište a naskenujte
 2. Závěrečnou práci
 3. Index, pokud máte u sebe – rovněž naskenujte – pokud nemáte některé stud. povinnosti zapsané v indexu, ale již dříve jste doložili, pak se zapíše dodatečně do indexu, pokud jste ještě nedoložili, ale splněno máte, pak mi prosím zašlete potvrzení o splnění od lektora daného předmětu.

K závěrečným zkouškám, které budou patrně prezenční, bude nutno přinést :

 1. Originál přihlášky k závěrečné zkoušce
 2. Originál Vaší závěrečné práce s podepsaným prohlášením uvnitř
 3. Index, pokud máte u sebe ….

V budově v Celetné se rekonstruují chodby a budeme mít cca od poloviny května vstup do budovy úplně zamezen, proto se ptám a posílám informaci již teď, abych věděla, kdo z Vás se bude hlásit k termínu ZZK 15.4.2021, s tím, že zkoušky budou pravděpodobně v týdnu od 3. do 7.5.2021. Zatím nemáme upřesněn termín stavebních prací, ale je nutné s tímto termínem předem počítat. Předpokládáme, že k 15.4.2021 budeme již vědět více. Termíny zkoušek budou stanoveny cca 2-3 dle počtu přihlášených ke dni 15.4. a do týdne pak obdržíte ode mě finální termín Vaší závěrečné zkoušky.

Prosím Vás tedy o sdělení během března, kdo se bude hlásit k závěrečným zkouškám (v květnu)  ke dni 15.4.2021 !!!

Pokud by se jednalo u někoho o posun v odevzdání závěrečné práce např. o 1 týden, je to možné, ale měl by o tom vědět Váš vedoucí práce a samozřejmě i já. Přihlášku i index (pokud máte), je třeba poslat v každém případě do 15.4.2021.  

 

Informace pro ty, kteří by měli končit studium v říjnu = odevzdání přihlášky, závěrečné práce a indexu (pokud máte u sebe)  k 1.9.2021.

Pokud ještě nemáte hotovou pedagogickou praxi, prosím neodsouvejte tuto praxi na další období s tím, že budete žádat o prodloužení studia.

Pedagogická praxe se momentálně běžně plní formou on-line výuky pod supervizí učitelů na SŠ.

Než tuto praxi budete absolvovat, prosím, abyste si prostudovali bod č. 3  – materiál k pedagogické praxi pod položkou Informace ke studiu – Kurzy CŽV Učitelství – kontaktujte prosím s předstihem mě  (kvůli administrativě spojené s vystavením dohody o provedení práce pro supervizora), i didaktika, který Vám může pomoci s kontaktem supervizora na smluvní fakultní SŠ.

Co se týká plnění dalších studijních povinností – pokud nejsou zapsané v indexu, ale jsou uložené u mě jako splněné není problém, pokud nejsou doložené např. zkouška z didaktiky, prosím doložte souhlasem didaktika s uvedením hodnocení….podobně vypracování kazuistiky musí být doloženo souhlasem dr. Mertina nebo dr. Čápa, že jste splnili požadavky.

Upřesněné informace k ukončení studia závěrečnou zkouškou v říjnu 2021 = odevzdání přihlášky, indexu (pokud máte u sebe),  závěrečné práce k  1.9.2021, budou časem součástí Aktualit.

Praha, dne 3.3.2021

 

 • Kdo ještě nemá splněnou atestaci z Úvodu do psychologie pro učitele může v průběhu letního semestru  ak. roku 2020/2021 v konzultačních hodinách doc. Gillernové (po předchozí emailové dohodě) tuto zkoušku složit. Konzultace má  paní docentka zpravidla ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hod.. – čili shrnuji, jakmile budete na zkoušku připraveni, napište na e-mail ilona.gillernova@ff.cuni.cz  a dohodněte se na termín zkoušky.
 • Připojení na on-line přednášku Kazuistického semináře dr. Čápa1. bloková přednáška dne 25.2.2021 od 12:30 hod. jsem všem přihlášeným posílala 23.2.2021

Praha, dne 24.2.2021

 • Dne 19.2.2021  se koná od 9:00 hod. 1. bloková on-line přednáška k předmětu Kazuistický seminář s dr. Mertinem. Dne 25.2.2021 se koná od 12:30 1. bloková on-line přednáška předmětu Kazuistický seminář s dr. Čápem a sice od 12:30 hod. Vyzývám ty, kteří postupují dle harmonogramu plnění a chtějí v tomto semestru tyto přednášky absolvovat, aby mi poslali mail, (pokud to již neudělali) , na základě mailu jim pošlu odkaz k připojení k platformě ZOOm ihned jakmile obdržím od dr. Mertina, Identicky platí i pro rezervaci na přednášce dr. Čápa.
 • Potvrzuji, že 19.2.2021  od 13:00 hod. bude 1. bloková on-line přednáška k předmětu Psychologie pro učitele I  s dr. Mertinem. Odkaz pošlu všem, kteří jsou u mě přihlášeni mailem.
 • Kdo by měl končit studium k 1.9.2021 odevzdáním závěrečné práce, indexu i přihlášky k ZZK (t.j. zahájení v říjnu 2019 a ukončení záv. zkouškou cca v polo. října 2021) a chybí mu ještě pedagogická praxe, prosím neodkládejte tuto praxi a vykonejte ji i distančně pod vedením supervizora. Před  praxí informujte Vašeho didaktika i mě ohledně školy, kterou jste si případně sami vyhledali i mimo Prahu (FF UK má seznam fakultních škol). Prostudujte si materiál k pedagogické praxi, který je uveden pod bodem 3, v položce Informace ke studiu (kurz CŽV Učitelství pro SŠ nebo Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy).

Praha, dne 14.2.2021

 • Připomínám zkoušku z Úvodu do psychologie pro učitele dne 10.2. 2021 od 15:00 hod. v č. 332 – t.j. nutno vstoupit do budovy Celetnou 16, pak za vrátnicí vlevo do 1. patra, vpravo nakonec chodby , vpravo výtahem do 3. patra a vlevo při výstupu z výtahu je č. 332 – prosím, kdo má index u sebe, nechť ho vezme s sebou !!! 
 • Stále se mi nenahlásili všichni, kteří budou navštěvovat on-line přednášky nebo prezenční přednášky Psychologie pro učitele I  v letním semestru 2020/2021, první začíná již 19.2.2021 a bude patrně online formou !!!!!!!!

 

 • ZAPISOVÁNÍ ATESTACÍ DO INDEXU PO DOBU ONLINE PŘEDNÁŠEK – atestace z Úvodu do pedagogiky pro učitele i z Úvodu do psychologie pro učitele, zrovna tak i po ukončení přednášek z Pedagogiky pro učitele I a Psychologie pro učitele I  v letním semestru 2020/2021 nechám zapsat u doc. Gillernové za Psychologii a v zastoupení za Pedagogiku rovněž, platí to i z předmětu Práce učitele se školní třídou rovněž nechám zapsat u doc. Gillernové. Kdo má splněn Kazuistický seminář u dr. Mertina nebo dr. Čápa, t.j. vypracoval kazuistiku, kterou lektor schválil, pošle mi mailem souhlas lektora, rovněž nechám zapsat. Atestace z  Psychologie pro učitele II nebo z  Pedagogiky pro učitele II rovněž budou zapsány do indexu na základě mailové zprávy od dr. Komárkové nebo na základě evidence u doc. Gillernové pokud se jedná o Psychologii pro učitele II.

Atestace jsou evidovány u mě souborně pokud jde o písemné zkoušky a pokud index mám, nechám zapsat, pokud nemám, pak se zapíše dodatečně, pokud se jedná o online zkoušku  např, z didaktiky, stačí, když mi didaktik napíše, že je zkouška splněna a s jakým výsledkem  a já založím tuto info do složky frekventanta a zkouška bude zapsána třeba až u závěrečných zkoušek, až bude index k dispozici.

Praha, dne 9.2.2021 

 • Připomínám zkoušku z Úvodu do psychologie pro učitele  dne 27.1.2021 od 15:00 hod.(platí pro ty, kteří se přihlásili na tento termín).  Zkouška je prezenční a koná se v č. 338, t.j. posluchárna ve 3. patře, proti výtahu z Celetné 20. Vstup do budovy z Celetné 20 je kvůli rekonstrukci chodeb uzavřen,  vchod je z Celetné 16. V průchodu vlevo za vrátnicí po schodišti do 1. patra, pak vpravo k výtahu do 3. patra.

Praha, dne 25.1.2021

 

 • Rozpis přednášek na letní semestr 2020/2021 

je na webu:  https://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/ucitelstvi-pro-ss/ucitelstvi-pro-ss-spolecenske-ekonomicke-a-pravni-vedy/informace-ke-studiu/  pod bodem 2 .

Vzhledem k tomu, že již první termín Pedagogiky pro učitele I  se bude konat již v lednu 22.1.2021 od 13:00 hod. distanční formou, obraťte se prosím na dr. Tvrzovou  (ivana.tvrzova@ff.cuni.cz)  ohledně online připojení. Další termíny přednášek budou v Rozpisu přednášek na letní semestr.

Psychologie pro učitele I se bude konat poprvé v letním semestru 19.2.2021 od 13:00 hod. s dr. Mertinem – další termíny viz Rozpis přednášek na LS 2020/2021…

Jak budou přednášky probíhat, bude uvedeno ZDE, zatím do konce semestru, t.j. do 14.2.2021 budou probíhat přednášky distanční formou, pokud to bude jinak, bude včas oznámeno.

Praha, 12.1.2021. 

 

Zkouška z Úvodu do psychologie pro učitele OPRAVA TERMÍNU

změna 1. termínu místo 27.2.2020 to bude termín 27.1.2020 od 15:00 hod. (středa) , termín 10.2.2020 (středa) zůstává

 

Zkouška z Pedagogiky pro učitele II 

dr. Komárková  bude řešit termín zkoušky s každým po mailu, tedy pište na e-mail. tereza.komarkova@ff.cuni.cz 

 

. Praha, 2.12.2020

___________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

– společenské, ekonomické a právní vědy

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

___________________________________________________

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Jindra Dvořáková

 • ÚŘEDNÍ HODINY
 • Dne 30.7.2021 budu mít úřední hodiny v kanceláři č. 115, 1. patro z Celetné 16 nebo z recepce Karolina od 10:00 do 14:00 hod. – vstup do budovy přes dvůr. 

, tel.221619662 

SLEDUJTE PROSÍM AKTUALITY

prosím event. mi pište na mail: inka.dvorakova@ff.cuni.cz nebo jindra.dvorakova@ff.cuni.cz

Děkuji