Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou, oborově didaktickou a praktickou přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené magisterské oborové studium na oborech společenskovědních, ekonomických či právních.

Zahájení kurzu: datum bude upřesněno (dle počtu přihlášek v kurzu)

Číslo kurzu: zatím bez čísla (bude dodáno na základě interního schválení)

Časový plán studia: hodinová dotace je 250 vyučovacích hodin (přednášky, semináře, cvičení a výcvik)

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: dle rozvrhu

Podmínkou pro přijetí do studia je: ukončené oborové vysokoškolské vzdělání magisterského typu

Cena kurzu je: 15.300 Kč

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení Univerzity Karlovy v Praze Studium má akreditaci MŠMT čj. MSMT-6500/2017-2-482 ze dne 11.5.2017

Kontaktní osoba: Inka Dvořáková – inka.dvorakova@ff.cuni.cz; popř. doc. Ilona Gillernová – ilona.gillernova@ff.cuni.cz

Podrobnější informace   Informace k zápisu   Přihláška

Přihlášky do kurzů: 

Přihlášku vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy. Poté obdržíte zprávu o zařazení a případné další organizační a vstupní náležitosti týkající se poplatku za kurz a dokladů nutných k řádnému zápisu do kurzu. Přihlášku do kurzu zašlete na adresu: Katedra psychologie Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1. Zápisem do kurzu se řídíte termíny přednášek a cvičení pro frekventanty, jak jsou uvedeny a aktualizovány pod bodem 2 – termíny přednášek pod položkou Informace ke studiu. Na těchto webových stránkách najdete i pokyny k průběhu studia, požadavky k dílčím i závěrečným zkouškám atd.

 

Úvod > Kurzy CŽV > Učitelství pro SŠ > Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy