Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou, oborově didaktickou a praktickou přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené magisterské oborové studium na oborech společenskovědních, ekonomických či právních.

Zahájení kurzu: datum bude upřesněno (dle počtu přihlášek v kurzu)

Číslo kurzu: zatím bez čísla (bude dodáno na základě interního schválení)

Časový plán studia: hodinová dotace je 250 vyučovacích hodin (přednášky, semináře, cvičení a výcvik)

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: dle rozvrhu (bude info)

Podmínkou pro přijetí do studia je: ukončené oborové vysokoškolské vzdělání magisterského typu

Cena kurzu je: 16.000 Kč

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení Univerzity Karlovy. Poslední akreditace je evidována pod Čj.: MSMT-11080/2020-4-402 ze dne 25.6.2020.  Studium je možné hradit z prostředků DVPP

Kontaktní osoba: Inka Dvořáková – inka.dvorakova@ff.cuni.cz;

Podrobnější informace   Informace k zápisu   Přihláška

Přihlášky do kurzů: do 1.9.2020

Přihlášku s přílohou vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy a zašlete prosím poštou co nejdříve na adresu: Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie , nám. J. Palacha  2, 116 38, Praha 1. Lze i naskenovat přihlášku s podpisem a s přílohou a poslat elektronicky na: inka.dvorakova@ff.cuni.cz.  Na základě přihlášky budete vyzvání k osobní návštěvě  k doložení příšlušných dokladů – viz Informace k zápisu a k vyplnění dalších formulářů k zápisu do kurzu a k vystavení indexu. Po zápisu do kurzu se řídíte termíny přednášek a cvičení pro frekventanty, jak jsou uvedeny v bodě 2 pod položkou Informace ke studiu – termíny přednášek a cvičení.  Na těchto webových stránkách najdete i pokyny k průběhu celého studia, požadavky k dílčím i závěrečným zkouškám atd.

 

Úvod > Kurzy CŽV > Učitelství pro SŠ > Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy