Příprava ke studiu psychologie

Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor

Obsah kurzu směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Hlavní část tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin  (tolerovány jsou 2 absence=2 dny)

Termíny 2020 : od 9:30-14:30, nám.J.Palacha 2, Praha 1, učebna 131 AULA – 18.1., 8.2., 15.2., 7.3., 14.3., 4.4., 11.4., 2.5. (Změny vyhrazeny). První den (18.1.)  prezence od 8,30.

VÝUKA DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA  –INFO

Cena: 4600,- Kč

Obsahová garance: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Václav Mertin
Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel. 221 619 667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

PŘIHLÁŠKA- přihlašování ukončeno      

Úvod > Kurzy CŽV > Příprava ke studiu psychologie