Obecná problematika soudního znalectví – znalecké minimum

Kurz „Znaleckého minima“ je určen pro uchazeče o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační čtyřsemestrální studium (§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, dále jen „zákon“, a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb., k zákonu o znalcích a tlumočnících, v platném znění, dále jen „vyhláška“). Vhodný je pro lékaře a psychology, kteří uvažují o profesi soudního znalce. V rámci specializačního studia získá posluchač základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se vypracování znaleckého posudku a vyúčtování posudku tak, jak stanovují „Odborné podmínky pro jmenování znalců“ Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Zahájení kurzu: 

Časový plán studia: cca 20 hodin

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1

Cena kurzu je : 7500,-Kč včetně 21% DPH.

 podrobnější informace   Program semináře      Přihláška          

Úvod > Kurzy CŽV > Odborné, specializační a kvalifikační kurzy > Obecná problematika soudního znalectví – znalecké minimum