Jak na výchovné problémy v základní škole

Zahájení kurzu: v říjnu 2016 (začátek kurzu je odvislý od počtu uchazečů)
Číslo kurzu: 650099
Časový plán studia: 50 hodin ve dvoudenních soustředěních
Frekvence přednášek: 1x za měsíc pátek a sobotu (ve školním roce)

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1
Podmínkou pro přijetí do studia je: vysokoškolské vzdělání magisterského typu
Cena kurzu je : 5.400 Kč (DPH se neuplatňuje)
Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení“ Univerzity Karlovy v Praze
Studium má akreditaci MŠMT Čj.: MSMT- 672/2015-1-178 ze dne 17.2.2015

Termín podání přihlášky: 

Přijímání do kurzu:

Uchazeči se mohou do kursu přihlásit písemně na adrese Katedra psychologie FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1. Zájemci pak obdrží vyrozumění o přijetí a případné další organizační a vstupní náležitosti týkající se poplatku za kurs a dokladů nutných k řádnému zápisu do kurzu.

Podrobnější informace        Přihláška

 

 

Úvod > Kurzy CŽV > Odborné, specializační a kvalifikační kurzy > Jak na výchovné problémy v základní škole