Výběrová řízení

Výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (na akademický rok 2020/21) proběhne na katedře psychologie v pátek 6.3.2020 v 9:00 v místnosti č. 308. (Výběrové řízení studentů 1. ročníku začne, s ohledem na jejich výuku, už v 8:30). Podklady odevzdávejte prosím do 2.3.2020 na sekretariát katedry psychologie na jméno dr. Lonekové.

Všechny materiály potřebné k výběrovému řízení (viz níže) prosím odevzdávejte do 2.3.2020 na sekretariát katedry psychologie na jméno dr. Lonekové.

Podklady ke konkurzu:

Složka musí obsahovat:

1. Motivační dopis, který bude v úvodu obsahovat seznam tří univerzit, na které by student chtěl jet (pořadí podle preference). Motivační dopis by měl obsahovat důvody, proč a na které univerzitě by student rád studoval. (Každý student si může podat až tři přihlášky za jednu fakultu na které studuje, nebo na které bude studovat.)

2. Životopis v češtině nebo angličtině

3. Doklad o jazykovém vzdělání – kopie atestace z indexu, certifikátu, maturitního vysvědčení (platí jako úroveň B1) atp. Zjistěte si v seznamu partnerských univerzit, zda vaše doklady odpovídají nárokům hostitelské univerzity.

Veškeré informace k programu Erasmus+ najdete  ZDE
Informace najdete též na stránkách katedry psychologie – záložka „Studium v zahraničí“.
Před konkurzem je nutné založit si přihlášku ve webových aplikacích FF UK: https://is.cuni.cz/webapps/
Volná místa jsou k nalezení také ve webových aplikacích FF UK: https://is.cuni.cz/webapps/

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Výběrová řízení