Výběrová řízení

Druhý termín výběrového řízení na studium v zahraničí pro letní semestr 2021/2022 v rámci programu Erasmus+ se uskuteční ve čtvrtek 30. 9. 2021 dopoledne, přesný termín bude stanoven dle přihlášených. Podklady k výběrovému řízení zasílejte do středy 29.9.2021 do 14:00 na mail: tereza.indrova@ff.cuni.cz. Do předmětu mailu napsat Výběrové řízení Erasmus. Pozvánku na výběrové řízení obdrží přihlášení studenti odpoledne 29. 9. 2021.

Požadavky pro výběrová řízení – všechny podklady zaslat jako přílohu na výše uvedený mail do 29. 9. 2021 do 14:00

1. Motivační dopis, který bude v úvodu obsahovat seznam jedné až tří univerzit seřazených dle preferencí studia. Motivační dopis by měl obsahovat důvody, proč a na které univerzitě by student/ka rád/a studoval/a.

2. Strukturovaný životopis.

3. Potvrzení o mimoškolních odborných aktivitách (praxe a stáže, výzkumná činnost apod.)

4. Doklad(y) o jazykovém vzdělání – kopie atestace z indexu, certifikátu, maturit-ního vysvědčení (platí jako úroveň B1) atp. Zjistěte si v seznamu partnerských univerzit, zda vaše doklady odpovídají nárokům hostitelské univerzity.

5. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student/ka si vygeneruje v SIS).

Pro účast na výběrovém řízení je nutné zaslat všechny požadované dokumenty do 29. 9. 2021 do 14:00 hod.

Kritéria hodnocení výběrového řízení:

Strukturovaný životopis (včetně dokladů mimoškolních odborných aktivit) (1-5 b)

Motivační dopis (1-5b)

Jazyková způsobilost (1-5b)

Studijní průměr dle SIS (1-5b)

Pohovor (1-5b)

Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50% bodů.

Veškeré informace k programu Erasmus+ najdete  ZDE a https://www.ff.cuni.cz/stu-dium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-po-byty-erasmus/
Před konkurzem je nutné založit si přihlášku ve webových aplikacích FF UK: https://is.cuni.cz/webapps/
Volná místa jsou k nalezení také ve webových aplikacích FF UK: https://is.cuni.cz/webapps/

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Výběrová řízení