Výběrová řízení

Výběrové řízení na studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ se uskuteční 9.3.2021 od 11 hod v místnosti č. 334. Podklady k výběrovému řízení zasílejte poštou nebo odevzdejte na sekretariát katedry do 5.3. V pondělí, 8.3. budete informováni o Vašem přesném času výběrového řízení.

Podklady ke konkurzu:

Složka musí obsahovat:

1. Motivační dopis, který bude v úvodu obsahovat seznam tří univerzit, na které by student chtěl jet (pořadí podle preference). Motivační dopis by měl obsahovat důvody, proč a na které univerzitě by student rád studoval. (Každý student si může podat až tři přihlášky za jednu fakultu na které studuje, nebo na které bude studovat.)

2. Životopis v češtině nebo angličtině

3. Doklad o jazykovém vzdělání – kopie atestace z indexu, certifikátu, maturitního vysvědčení (platí jako úroveň B1) atp. Zjistěte si v seznamu partnerských univerzit, zda vaše doklady odpovídají nárokům hostitelské univerzity.

Veškeré informace k programu Erasmus+ najdete  ZDE
Informace najdete též na stránkách katedry psychologie – záložka „Studium v zahraničí“.
Před konkurzem je nutné založit si přihlášku ve webových aplikacích FF UK: https://is.cuni.cz/webapps/
Volná místa jsou k nalezení také ve webových aplikacích FF UK: https://is.cuni.cz/webapps/

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Výběrová řízení