Uznávání kreditů po návratu

S transkriptem ze zahraniční univerzity zajděte za paní Petrou Jančíkovou (hl. budova, místnost 128, Kontakty), která s Vámi uzavře náležitosti kolem Erasmu. Kvůli uznání kreditů přijďte za PhDr. Katarínou Lonekovou, Ph.D. (v konzultačních hodinách) s transkriptem, indexem a jménem Vaší studijní referentky. Probereme předměty, které budete chtít uznat jako ekvivalent domácích předmětů. Zbytek kreditů Vám zapíše dr. Loneková jako výběrové předměty do indexu a pošle mail studijní referentce, která kredity zanese do systému.

Pravidla pro organizaci studia na FF UK ze dne 23.6.2017 čl. 16, odst. 5.

Studenti, kteří mají nadcházející semestr či semestry absolvovat studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+, si před tímto studijním pobytem sestaví seznam předmětů, které chtějí v průběhu tohoto studijního pobytu absolvovat a které odpovídají předmětům studijního plánu stanoveného akreditací studijního programu a oboru, a požádají o schválení tohoto seznamu koordinátora programu Erasmus+ z příslušné základní součásti fakulty. Na základě takto schváleného seznamu následně zapíší tyto předměty do SIS, resp. pokud to není možné, požádají o zápis těchto předmětů do SIS Studijní oddělení. O možnosti zápisu předmětů do SIS až po skončení daného studijního pobytu rozhoduje koordinátor programu Erasmus+ z příslušné základní součásti fakulty.

Úvod > Studium v zahraničí > Uznávání kreditů po návratu