Uznávání kreditů po návratu

S transkriptem ze zahraniční univerzity zajděte za Petrou Jančíkovou (hl. budova, místnost 128,Kontakty) , která s vámi uzavře náležitosti kolem Erasmu. Kvůli uznání kreditů přijďte za S. Hoskovcovou v konzultačních hodinách s transkriptem, indexem a jménem vaší studijní referentky. Probereme předměty, které budete chtít uznat jako ekvivalent domácích předmětů. Zbytek kreditů vám zapíše dr. Loneková jako výběrové předměty do indexu a pošle mail studijní referentce, která kredity zanese do systému.

 

Pravidla pro organizaci studia na FFUK ze dne 23.6.2017 čl. 16, odst. 5

Studenti, kteří mají nadcházející semestr či semestry absolvovat studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+, si před tímto studijním pobytem sestaví seznam předmětů, které chtějí v průběhu tohoto studijního pobytu absolvovat a které odpovídají předmětům studijního plánu stanoveného akreditací studijního programu a oboru, a požádají o schválení tohoto seznamu koordinátora programu Erasmus+ z příslušné základní součásti fakulty.

Na základě takto schváleného seznamu následně zapíší tyto předměty do SIS, resp. pokud to není možné, požádají o zápis těchto předmětů do SIS Studijní oddělení. O možnosti zápisu předmětů do SIS až po skončení daného studijního pobytu rozhoduje koordinátor programu Erasmus+ z příslušné základní součásti fakulty.“

Úvod > Studium v zahraničí > Uznávání kreditů po návratu