Jazyková vybavenost

Pro většinu evropských mobilit by měl platit takzvaný „Společný evropský referenční rámec“ pro jazyky. V jeho definici platí jako minimální předpoklad mobility jazyková úroveň B2. Definice úrovní najdete např. na: Wikipedii

Pokud u konkurzu doložíte jazykovou znalost maturitou, dokládáte úroveň B1 (na některé partnerské univerzity to stačí, ale na většinu ne).

Pokud dokládáte jazykovou znalost zkouškou na VŠ, má úroveň B2. Jazykové centrum rozlišuje B2- a B2+, což je jemnější rozlišení. Tedy zkouška z VŠ vás kvalifikuje pro výjezd. Při konkurzu při stejných odborných a osobnostních kvalitách kandidátů dáme přednost tomu, kdo bude mít B2+, ale není to primární kritérium.

Úroveň dalších certifikátů a zkoušek lze dohledat v tabulce na výše zmíněném odkazu.

Úvod > Studium v zahraničí > Jazyková vybavenost