Kontakt

Sídlo: 116 42, Praha 1, Celetná 20     mapa
Telefon: 221 619 667
E-mail: radka.hradcova@ff.cuni.cz

Adresa pro korespondenci:

Filozofická fakulta UK

Katedra psychologie
Nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1

Fakturační adresa:

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Nám. J. Palacha 1/2
116 38 Praha 1

IČO 00216208
DIČ CZ00216208

SEKRETARIÁT KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UK

agenda Bc + Mgr studia, rigorózní řízení, přijímací řízení,  kurzy CŽV- Psycholog ve zdravotnictví, Psychologie pro každý den, Psychologie v praktických aplikacích, Příprava ke studiu psychologie

konzultační hodiny

 

agenda doktorského studiastudentské praxeErasmus+, personálně-ekonomická agenda, mezi-institucionální spolupráce

konzultační hodiny  po předchozí domluvě

 

 

agenda kurzů Studia pro výchovné poradce, Učitelství pro SŠ, Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické vědy a právní vědy

konzultační hodiny  po předchozí domluvě

 

Úvod > Kontakt