školní psycholog ZŠ Praha 1

Milí kolegové a přátelé, hledá se školní psycholog ZŠ na Praze 1 na minimálně poloviční úvazek (0,5), pracovní doba podle dohody.
Nástup od listopadu, případně dle dohody.
VŠ – magisterské studium v oboru psychologie, zkušenosti s prací s třídními kolektivy a se žáky se SVP výhodou, jakož i sebezkušenostní výcvik alespoň započatý.
Vítáme znalost a ideálně i certifikaci ve FIE / MIU.
Náplň práce: diagnostika, depistáž, individuální práce se žáky, rodiči a učiteli, účast na prevenci a řešení soc.pat. jevů, zjišťování klimatu ve třídách, účast na intervenčních programech ve třídách.
Luxusní školní jídelna (výběr ze tří skvělých jídel), FKSP, profesní růst – podpora vedení, notebook a služební telefon.
Ve škole je sehraný a lidsky skvělý tým plně obsazeného školního poradenského pracoviště, spolupráce s učiteli a třídami a podpora současné psycholožky v začátcích samozřejmostí.
Kontaktujte prosím stávající psycholožku na tel.  776 846 086 nebo e-mailem na petra.narwa@zscurie.cz.
Úvod > nabídky > školní psycholog ZŠ Praha 1