Výběrové řízení-pedagogická psychologie, studium učitelství

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: pedagogická psychologie, studium učitelství
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka v učitelských oborech a v oblasti pedagogické psychologie
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivita v mezinárodních odborných časopisech
 • podíl na administrativní činnosti KPS
 • vedení a administrace agendy Erasmus

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, případně jiného relevantního oboru
 • titul Ph.D. z oboru psychologie či oblasti dané specializace
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • znalost českého jazyka na úrovni C2
 • zkušenost s řešením výzkumných projektů a grantů
 • publikace v recenzovaných a impaktovaných časopisech
 • zkušenost s výukou v oblasti specializace

Předpokládaný nástup: 1.12.2023
Termín přihlášky do: 22.10.2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

https://www.ff.cuni.cz/2023/08/vyberove-rizeni-ze-dne-9-8-2023-katedra-psychologie-job-offer-9-august-2023-department-psychology-2/

 

Úvod > nabídky > Výběrové řízení-pedagogická psychologie, studium učitelství