Kompetence malých dětí pro život v AI světě

Mezioborový kulatý stůl na téma „Kompetence malých dětí pro život v AI světě“ je setkání zaměřené na vliv umělé inteligence na vzdělávání našich nejmladších. Pořádá jej Katedra psychologie FF UK společně s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP. Proběhne ve čtvrtek 22. června od 15:00 do 17:00 v centru Prahy v prostorách Didaktikonu, Kampus Hybernská.

Setkání přinese expertní diskuzi z oblastí psychologie, umělé inteligence a nových médií. Tato událost je motivována snahou připravit společnost, dospělé i děti, na zásadní změny, které může přinést pokrok v oblasti AI. Cílem je zamyslet se nad kompetencemi, které budou pro děti v budoucnu nezbytné.
Událost je bezplatně přístupná veřejnosti (kapacita je omezena na 25 osob) po registraci na: https://bit.ly/AIkompetence 
Ke kulatému stolu usedne:
– prof. Michal Pěchouček – CTO společnosti Gen Digital, dříve Avast Software, zakladatel Centra umělé inteligence (AIC) na FEL ČVUT, spoluzakladatelem iniciativy prg.ai.
– Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. – psycholožka, vysokoškolská pedagožka a ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny STEP
– Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. – vedoucí oboru Studia nových médií na FF UK
– Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. – vědkyně na FF UK zkoumající vliv technologií na dětí a dospívající
– doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. – proděkan pro spolupráci s průmyslem z FIT ČVUT a expert na znalostní inženýrství, odborný garant metodiky iniciativy Al dětem
– Mgr. Tereza Hannemann, Ph.D. – výzkumnice v oblasti technologií ve vzdělávání na katedře softwaru a výuky informatiky MFF UK
– Mgr. Kristýna Bílková – ředitelka inovativní plzeňské mateřské školy, členka Odborného kolegia iSophi Education
– Eva Nečasová – zakladatelka Al dětem

Moderuje Mgr. Tomáš Sýkora – specialista na multimediální vzdělávání z Pedagogicko-psychologické poradny STEP

Úvod > Nástěnka > Kompetence malých dětí pro život v AI světě