Oborový teoreticko-metodologický seminář

Vážení, rádi bychom Vás pozvali na společný dvoudenní Oborový teoreticko-metodologický seminář, který se koná 18.-19. května, Celetná 20, uč. 342.  Seminář nabídne sérii přednášek zvaných hostů o aktuálních trendech v psychologickém výzkumu, metodologických inovacích a rozvoji výzkumných a publikačních dovedností u PhD studujících a juniorních akademiků a akademiček. Seminář je určen zejména studujícím PhD programů, otevřen je ale také pro další začínající akademiky a akademičky, včetně zájemců o PhD studium. Seminář se koná v prezenční formě a není nutné se předem registrovat. 
 
Těšíme se na Vaši účast!
Se srdečným pozdravem,
doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.,
doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 

Oborový teoreticko-metodologický seminář

Úvod > Nástěnka > Konference > Oborový teoreticko-metodologický seminář