Krajské ředitelství policie Vysočina

nabízí služební místo vrchního komisaře/vrchní komisařky – psychologa/psycholožky  ve služebním poměru

 

Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání: jednooborová magisterská psychologie
 • Bezúhonnost
 • ŘP skupiny B
 • Uživatelská znalost na PC

Výhodou:

 • Praxe v oblasti psychologické diagnostiky, lektorování, krizové intervence

Popis služební činnosti:

 • Psychologická diagnostika – podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů/uchazeček do služebního poměru, posuzování vhodnosti uchazeče/uchazeček pro obsazení funkce, služebního či civilního místa apod.)
 • Poskytování psychologické pomoci osobám z řad veřejnosti, které se staly obětí trestné činnosti, mimořádné události většího rozsahu, dopravní nehody, apod.
 • Poskytování konzultací a poradenské služby pracovníkům/pracovnicím policie
 • Poskytování krizové intervence
 • Spolupráce s policejními psychology/psycholožkami v rámci ostatních útvarů PČR

Služební zařazení a služební příjem:

 • tarifní třída dle Nařízení vlády č. 419/2022 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů – služební příjem v rozmezí od 36.900,00 Kč do 54.150,00 Kč dle započitatelné praxe
 • Zvláštní příplatek 5.000,00 Kč
 • Po zapracování osobní příplatek
 • Náborový příspěvek 75.000,00 Kč
 • Nástup – dohodou

Benefity:

 • Základní doba služby 37,5 hodin týdně
 • Jednosměnný režim služby
 • 6 týdnů dovolené v kalendářním roce
 • Oděvné v kalendářním roce 9.125,00 Kč
 • Moderní výstroj a výzbroj
 • Volný vstup do posilovny přímo v areálu
 • Možnost jazykového vzdělávání a absolvování dalších profesních kurzů
 • Finanční výhody při nemoci a ošetřování člena rodiny
 • Sociální benefity – Fond kulturních a sociálních potřeb – příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování, rekreaci a kulturu, možnost bezúročné půjčky na bytové účely a další příspěvky
 • Benefity Policie ČR – slevy na nákupy
 • Možnost pobytu v rekreačním zařízení krajského ředitelství
 • Možnost využívat resortních sportovních zařízení a ubytoven
 • Pravidelná a bezplatná zdravotní péče
 • 14denní ozdravný pobyt v kalendářním roce po 15 letech služby
 • Odchodné po 6 letech v případě skončení služebního poměru – nejvyšší výměra činí šestinásobek měsíčního služebního příjmu
 • Výsluhové nároky po 15 letech služby v případě skončení služebního poměru – výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50% měsíčního služebního příjmu

Místo výkonu služby: Jihlava

Nástup: po splnění podmínek pro přijetí do služebního poměru dle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Žádost o přijetí do služebního poměru s přiloženým strukturovaným životopisem zašlete na emailovou adresu lenka.kvasova@pcr.cz .

Bližší informace Vám také podáme na tel. č. 974 261 407, 725 661 028,  por.  Bc. Lenka Kvášová, komisařka oddělení náboru a personální stabilizace odboru personálního Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

 

Úvod > nabídky > Krajské ředitelství policie Vysočina