práce na grantu pro psychology

Nabídka PGS + práce na grantu pro psychology (1. LF UK)

 

Téma: neurodegenerativní onemocnění v dospělosti (synukleinopatie), specificky: porucha v REM spánku (RBD)

 

Grant: stipendium ca. 18 tis. Kč v rámci 1. LF UK + potenciální stipendium za interní postgraduální studium (PGS) od 10/2023 na 1. LF UK v oboru neurovědy nebo lékařská psychologie

 

Místo: Neuropsychologická laboratoř J. Diamanta, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN

 

Trvání: grant 3 roky podpora; PGS 4 roky podpora

 

Obor: klinická neuropsychologie (klinický výzkum)

 

Vhodné pro: čerstvé absolventy psychologie (Mgr.) či 5. roč. psychologie

 

Nástup: grant od 01. 01. 2023 a PGS od 10/2023

 

Úvazek: grant kryje min. 0,4 úvazku a PGS 0,6 úvazku

 

Kontakt: Ondřej Bezdíček (tel. 774 895 795)

 

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Laboratoř neuropsychologie J. Diamanta

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kateřinská 30, 128 20, Praha 2, Česká republika tel.: +4202 2496 5514; mobil: +420 774 895 795; e-mail: Ondrej.Bezdicek@lf1.cuni.cz; ondrej.bezdicek@gmail.com

Úvod > nabídky > práce na grantu pro psychology