Školní psycholog Praha 1

Hledá se školní psycholog pro druhý stupeň ZŠ na Praze 1 na poloviční úvazek (0,5), pracovní doba podle dohody.
Nástup od října, co nejdříve, případně dle dohody.
VŠ – magisterské studium v oboru psychologie, zkušenosti s prací s třídními kolektivy a se žáky se SVP výhodou, jakož i sebezkušenostní výcvik alespoň započatý.
Náplň práce: diagnostika, depistáž, individuální práce se žáky, rodiči a učiteli, účast na prevenci a řešení soc.pat. jevů, zjišťování klimatu ve třídách, účast na intervenčních programech ve třídách.
Záv. stravování, FKSP, profesní růst – podpora vedení, notebook.
Ve škole je fungující tým plně obsazeného školního poradenského pracoviště, spolupráce s učiteli a třídami a podpora současné psycholožky v začátcích samozřejmostí. Kontaktujte prosím stávající psycholožku na tel.  776 846 086 nebo e-mailem na petra.narwa@zscurie.cz.
Úvod > nabídky > Školní psycholog Praha 1