Fokus Liberec

Obecně prospěšná organizace Fokus Liberec hledá psychologa se zájmem o problematiku vážných duševních onemocnění.

Nabízíme

· Práci v multidisciplinárním terénním týmu na částečný nebo plný pracovní úvazek.

· Partnerské a respektující prostředí

· Získání zkušeností v novém odvětví sociální psychiatrie při spolupráci s psychiatrem, psychiatrickou sestrou, sociálními pracovníky a peer konzultanty

· Možnost měnit pohled odborné i laické veřejnosti na problematiku péče o duševně nemocné

· Podporu při dalším vzdělávání – psychoterapeutický výcvik, specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie

· Supervize, balintovské skupiny pod vedením klinického psychologa.

· Zařazení do zdravotnického zařízení Centrum duševního zdraví FOKUS Liberec

· 5 týdnů dovolené, sick days, věrnostní příspěvek již po prvních dvou letech pracovního poměru u organizace

· Přizpůsobení pracovní doby a možnost práce z domova

 

Očekáváme

· Motivaci pro práci s lidmi s vážným duševním onemocněním (SMI)

· Schopnost pracovat v týmu, sdělit svůj názor, respektovat odbornost kolegů

· Potřebu vzdělávat se a získávat další zkušenosti

· Sociální a osobnostní kvality: Vztah k práci, dodržování termínů a dohodnutých pravidel, profesionální a etické chování ke klientům, kolegům i k organizaci.

 

Mzdové ohodnocení při úvazku 1.0

Tarif 27 500,-

Osobní ohodnocení až 30 000 v závislosti na pracovním výkonu a kompetencích

 

Kontakt: PhDr. Jana Horáková ředitelka FOKUSU Liberec j.horakova @fokusliberec.cz

Úvod > nabídky > Fokus Liberec