Sekce neuropsychologie při Českomoravské psychologické společnosti srdečně zve na další 6. webinář na téma „Single Case Studies: What Patients Teach Us about Theories of the Mind“

s čestným přednášející hostem
Margaret O ́Connor, Ph.D., ABPP
Termín: 20. 10. 2021, 16:00-17:30.
Dr. Margaret O ́Connor je klinická neuropsycholožka a docentka neurologie na Harvard
Medical School v Bostonu, USA. Pro rok 2020 byla Dr. O ́Connor zvolenou prezidentkou
Mezinárodní Neuropsychologické Společnosti (International Neuropsychological Society;
@INSneuro). Její aktivity zahrnují klinickou i výzkumnou činnost, věnuje se také výuce. Dosud
mentorovala již více než 90 doktorských a post-doktorských studentů, a to v klinickém i
výzkumném programu. V rámci své výzkumné činnosti se dosud věnovala zejména studiu
amnézie a dlouhodobého zapomínání se zaměřením na pochopení neuronálních a
neurofyziologických substrátů paměti. Je spoluzakladatelkou programu DriveWise, který se
zaměřuje na hodnocení způsobilosti k řízení motorového vozidla a predikci bezpečnosti
dopravního chování u jedinců s neurokognitivními a neurovývojovými poruchami.
Webinář bude probíhat v angličtině.
Pro získání linku k připojení prosím vyplňte formulář:

Pozvánka zde:
https://drive.google.com/file/d/1btfSBthSsRTa7QxpLzc9bLnU-ujDCB3M/view
>
> Přihláška zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJVxTH3Gr8lIroNCkCLbcV3ydVhW57x8gr6nCsvZAafDTyWw/viewform
>
> Facebook zde:
https://www.facebook.com/events/593048568608267/?ref=newsfeed

Úvod > Nástěnka > Konference > Sekce neuropsychologie při Českomoravské psychologické společnosti srdečně zve na další 6. webinář na téma „Single Case Studies: What Patients Teach Us about Theories of the Mind“