doc. Lenka Krejčová

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

rádi bychom poděkovali paní docentce Lence Krejčové za její dlouholetou práci na Katedře psychologie. Doc. Lenka Krejčová se po domluvě s předcházejícím i novým vedením katedry rozhodla ukončit svůj pracovní poměr na katedře ke konci září 2021. Paní docentka Krejčová se na katedře psychologie věnovala pedagogické a školní psychologii, v odborné praxi je velmi ceněna její práce na standardizaci Diagnostické baterie kognitivních procesů CAS a Dynamické diagnostiky kognitivních funkcí u dětí. Organizovala rovněž konferenci Škola jako místo setkávání, která se problematice pedagogické a školní psychologie věnuje.

Paní docentce Krejčové nabízíme veškerou podporu a spolupráci při dokončení vedení všech typů studentských prací a dveře katedry jsou jí otevřené i pro případnou externí spolupráci. Chceme rovněž vyjádřit naději, že se v budoucnosti bude účastnit některých aktivit katedry i z pozice externisty.

V každém případě děkujeme mnohokrát za to, že paní docentka věnovala významný kus svého života nelehké práci pedagoga na Filosofické fakultě a přejeme jí hodně úspěchů v její nové práci i v osobním životě.

Za Katedru psychologie,

Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Úvod > Nástěnka > doc. Lenka Krejčová