konference „Kvalita života osob se získaným poškozením mozku 2021

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci o neurorehabilitaci osob se získaným poškozením mozku, kterou pořádáme v úterý 19. 10. 2021 od 9:30 do 13:00 hod.

Na konferenci vystoupí špičky v oboru – primář ORFM v ÚVN MUDr. Michal Říha Ph.D.,MBA, neuroložka MUDr. Sylva Klimošová, Petra Hamerníková, Dis. a Mgr. Lucie Šídová z organizace Freya dále ředitel našeho centra neurorehabilitace ERGO Aktiv Mgr. Jan König a ergoterapeutka Mgr. Veronika Slepičková, nebo zakladatel a ředitel nizozemského neurorehabilitačního centra zaměřeného na mladé pacienty (16-35 let) po traumatickém poškození mozku Adriaan Theeuwes. Své zkušenosti s neurorehabilitací u nás i v zahraničí představí maminka jednoho z našich klientů.

Obsah konference se zaměřuje na klíčová témata jako je neuroplasticita, spasticita, kognitivní deficit, sexualita a vztahy, role motivace v neurorehabilitaci a kvalita života osob se získaným poškozením mozku. Konference je cílená na profese, které hrají v neurorehabilitaci důležitou roli, ale stále ještě nebývají považovány za pevnou součást neurorehabilitačního týmu, nebo se s osobami se ZPM potkávají okrajově, a také na studenty souvisejících oborů.

Konference je zdarma a bude probíhat v kombinovaném formátu – prezenčně a online. Rádi bychom Vám proto nabídli možnost se s Vašimi studenty a kolegy konference zúčastnit online v rámci výuky – buď formou interaktivní prezentace ve Vaší posluchárně a nebo i formou individuálního online připojení. V případě zařazení konference do výuky a její projekce pro větší počet studentů, jsme připraveni poskytnout podporu s technologickým zajištěním. Konference bude interaktivní a studenti se mohou se svými dotazy zapojit formou chatu. Je samozřejmě možné vybrat si jen část konference a sledovat tak pouze jednotlivé bloky.

Cílem konference „Kvalita života osob se získaným poškozením mozku 2021″ je informovat a vzdělávat co největší počet profesionálů a studentů, kteří se s diagnózou získaného poškození mozku ve svém profesním životě mohou setkávat.

Registrovat se můžete přímo na tomto odkazu.

Úvod > Nástěnka > konference „Kvalita života osob se získaným poškozením mozku 2021