Příběh československé psychologie

V nakladatelství Portál vyšla kniha Příběh československé psychologie pod editorským vedením Iva Čermáka a Radovana Šikla, pracovníků Psychologického ústavu AV ČR. Kniha mapuje novodobou historii československé psychologie prostřednictvím vyprávění jejích žijících spolutvůrců, podává příběh generace „průkopníků a hledačů“. Rozhovory do prvního svazku třídílného projektu poskytli doyeni oboru narození v letech 1916 až 1939, konkrétně Jiří Hoskovec, Hana Junová, Ferdinand Knobloch, Stanislav Kratochvíl, Jaro Křivohlavý, Milan Nakonečný, Ivo Plaňava, Ivo Pondělíček, Pavel Říčan, Vladimír Smékal a Jan Srnec.

Stěžejní část knihy představují záznamy rozhovorů s uvedenými osobnostmi vedené na základě jednotných okruhů k rozhovoru. Výsledkem jsou poutavá vyprávění, která odhalují jak jedinečnost oslovených osobností, tak sdílené problémy zapříčiněné zejména politickými událostmi v roce 1948 a později v období tzv. normalizace, jež zasáhly nejen do života nestorů československé psychologie, ale i do realizace jejich odborných zájmů a ambicí.

Rozhovory s osobnostmi jsou doplněny životopisnými medailony a duchovními portréty, mikroportréty referenčních osobností, dobovými dokumenty a fotografiemi. V úvodní kapitole jsou představena metodologická i teoretická východiska i konkrétní okolnosti realizace knihy. V závěrečné kapitole pak jsou zaznamenané výpovědi doyenů společně interpretovány a vsazeny do oborového a dobového rámce.

Knihu je možné zakoupit např. v Nakladatelství Portál, se kterým katedry psychologie dlouhodobě spolupracuje.

Úvod > Nástěnka > Příběh československé psychologie