SPC Náchod

nabízíme pracovní místo na pozici psycholog v ŠPZ, konkrétně SPC Náchod.

Nástup je možný od 1.9.2021.

SPC zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Mgr. Iva Langová, speciální pedagog

vedoucí úseku SPC Náchod

Speciálně pedagogické centrum

Smiřických 1237, Náchod, PSČ 54701

491420946, mobil: 777 005 793, 601 088 702

http://www.zsjzemana.cz/specialne-pedagogicke-centrum

Úvod > nabídky > SPC Náchod