JUNIORNÍ VÝZKUMNÍK/VÝZKUMNICE v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze

Výběrové řízení na pozici JUNIORNÍ VÝZKUMNÍK/VÝZKUMNICE
v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze, v pracovním úvazku 0,5.

Hledáme PhD studující či absolventa/ku doktorského studia psychologie (ev. příbuzných oborů) s výrazným zájmem o vědu a výzkum ke spolupráci na projektu GAČR. Projekt se zaměřuje na oblast psychologie práce a studií vysokého školství, konkrétně na výzkum kvality pracovních podmínek a rozvoje excelence ve vědě, na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních dat.
Do týmu hledáme juniorního výzkumníka/výzkumnici s pokročilou znalostí metodologie psychologického či sociálně-vědního výzkumu a zájmem o analýzu různých typů dat (kvalitativní, kvantitativní, smíšené). Náplní práce je sběr a analýza dat a psaní odborných článků.

Upřednostněni budou uchazeči/ky s dobrou znalostí metodologie a s předchozí zkušeností z práce na vědeckých projektech v ČR či zahraničí. Předpokládaný nástup je srpen – září 2021.

Motivační dopis a CV s charakterizací dosavadních výzkumných zkušeností (včetně linků na svou bakalářskou, magisterskou, případně disertační práci), prosím, zasílejte do 28. 6. 2021 na adresu vedoucí týmu
Dr. Kateřiny Zábrodské (www.psu.cas.cz/cs/lide/cv/zabrodska/), email: zabrodska@psu.cas.cz.

Požadujeme:
 Zahájené či ukončené doktorské studium v oboru psychologie či příbuzných disciplín
 Pokročilá znalost metodologie v psychologii či sociálních vědách a ochota analyzovat různé typy dat
 Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 Velmi dobrou znalost psané angličtiny
 Výhodou je zkušenost s publikací odborných článků a/nebo řešením výzkumných projektů
 Výhodou je zájem o následující oblasti: psychologie práce a pracovního zdraví (Occupational
Health Psychology), studia vysokého školství (Higher Education Studies)

Nabízíme:
 Úvazek 0,5 na grantovém projektu GAČR do konce roku 2022, s potenciálem prodloužení
 Práci v dynamickém vědeckém týmu na etablované vědecké instituci
 Podpora kariérního rozvoje formou školení, účasti na konferencích, apod.
 Možnost zapojení do dalších projektových žádostí a navazujících projektů
 Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Dokumenty požadované k žádosti:
 Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně
linků na své publikace (včetně bakalářské, magisterské, případně disertační práce)
 Motivační dopis (rozsah 1-2 strany), specifikující motivaci k vědecké činnosti
 Příklad publikovaného odborného textu (pokud je k dispozici)

 

Přihlášky v online formátu zasílejte do 28. 6. 2021 na adresu zabrodska@psu.cas.cz.
Kontakt: Kateřina Zábrodská, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Hybernská 8, Praha 1, tel.: +420 221 403 909, e-mail: zabrodska@psu.cas.cz, website: www.psu.cas.cz/cs/lide/cv/zabrodska/

Úvod > nabídky > JUNIORNÍ VÝZKUMNÍK/VÝZKUMNICE v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze