Vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 13. mezinárodní vědeckou konferenci celoživotního vzdělávání ICOLLE 2021 organizovanou Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, která bude probíhat při příležitosti oslav 15 let vzniku ICV MENDELU dne 8. září 2021 Hotelu AVANTI v Brně. V případě nepříznivé epidemiologické situace online. Hlavním tématem 13. ročníku konference je: 

„Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století

Více informací naleznete v pozvánce, která je přílohou tohoto e-mailu, a na webových stránkách konference:

www.icolleconference.cz

Na Vaši účast se těší

Mgr. Petr Adamec, Ph.D. 

ředitel VÚ ICV MENDELU

předseda organizačního výboru konference ICOLLE 2021

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

Zástupce ředitele VÚ ICV MENDELU

výkonný ředitel konference ICOLLE 2021

Úvod > Nástěnka > Vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2021