Účast na sběru dat pro normativní studii nově vzniklé Neuropsychologické baterie pro děti

Studentům magisterského programu psychologie nabízíme v rámci projektu běžícím pod hlavičkou 2.LF UK účast na sběru dat pro normativní studii nově vzniklé Neuropsychologické baterie pro děti.

Jde o face to face individuální administraci testové baterie, která bude trvat cca 120 min a hlavním úkolem bude standardizovaně zadat úlohy jednotlivých subtestů a zaznamenat odpovědi probanda.

Administrátory za tímto účelem proškolíme, poskytneme vyšetřovací materiál i záznamové archy. Testované osoby si budou administrátoři vyhledávat samostatně, k dispozici budou mít přístup do on-line rezervačního systému monitorujícího dodržení výběrových kritérií probandů. Za odvedenou práci nabízíme finanční odměnu v hodnotě 500 Kč, stejně tak bude odměněna rodina testovaného dítěte.Je v našem zájmu, aby jeden každý administrátor provedl co nejvíce vyšetření. Dalším benefitem nehmotného rázu je získání dovedností užitečných pro Vaše budoucí povolání a potvrzení o vykonané psychologické praxi pod supervizí dětského klinického psychologa PhDr. Alice Maulisové, Ph.D., Oddělení klinické psychologie FN Motol, Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol.

Časově počítáme s rozjezdem ještě v tomto čtvrtletí, jen co dovolí celospolečenská situace proškolit první skupinu administrátorů, trváme na presenční formě. Sběr dat bude celkem probíhat v následujících 24 – 30 měs., tj. minimálně do konce roku 2022, školení nově přihlášených se budou s určitou periodou opakovat. Prozatím se zájemci hlásí dle přiloženého letáčku na email: nbd.normy@gmail.com.

Vyplněné záznamové archy můžete též odevzdávat na sekretariát katedry Celetná 20, 3.p., č. 329
Úvod > nabídky > Účast na sběru dat pro normativní studii nově vzniklé Neuropsychologické baterie pro děti