Výměnný pobyt vrámci programu ELAN 2021/22

The European Liberal Arts Network (ELAN) je partnerství jedenácti evropských univerzit, které nabízejí výměnný výukový program v oblasti Liberal Arts (humanitní a sociální obory). Po absolvování tohoto programu získá student prestižní certifikát ELAN. Více o programu najdete na stránkách ELAN a informace o zapojených univerzitách najdete na stránkách Zahraničního oddělení FF. Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení, získají na svůj pobyt finanční podporu 420-519EUR/měsíc.

Dokumenty potřebné k přihlášení:
• motivační dopis (v AJ, maximálně na jednu normostranu)
• Application Form (vizte přiložené pdf níže)
• CV – s aktuálními kontaktními údaji a datem narození (AJ)
• Transcript of Records (dokument vydává Studijní oddělení – nutno zažádat s dostatečným předstihem!) – AJ
• doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2 (CEFR)

Termín pro odevzdání kompletních přihlášek na email erasmusout@ff.cuni.cz v kopii s erasmusin@ff.cuni.cz:
neděle 7. 2. 2021

Dokumenty odevzdané po tomto termínu není možné akceptovat.

ELAN (výběřové řízení 2021-2022)

 

Úvod > nabídky > Výměnný pobyt vrámci programu ELAN 2021/22