Petice za zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů

…školní psychologové a školní spec.ped. jsou na školách již více než 15 let a stále neexistuje systémové financování těchto pozic z MŠMT. Vždy si musí vyřešit každá škola sama, pomocí grantu a jiných prostředků. Mnohé školy si to nemohou dovolit, i když to potřebují.
Podpořit je můžeme podepsáním „Petice za zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů“. Může podepsat kdokoliv (i když v úvodu se píše, že se jedná o zástupce Šp a Šsp). Petize zde:
Úvod > Nástěnka > Petice za zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů