Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

vyhlašuje výběrové řízení na pozici Psycholog

Hledáte zaměstnání s širokým odborným záběrem v psychologii? Chtěli byste kromě práce
v kanceláři působit i v terénu při zásazích integrovaného záchranného systému? Hledáte pozici
s vysokou osobní i společenskou zodpovědností? Máte zájem na sobě dlouhodobě pracovat a být
součástí odborného týmu?
Pokud jste si několikrát řekli „ano“, pak se přihlaste do tohoto výběrového řízení. Dostanete
příležitost se vše podstatné u hasičů naučit. Pozice hasičského psychologa je vhodná i pro
absolventy.

Činnost zahrnuje především:
 Zabezpečování psychodiagnostických vyšetření u uchazečů a příslušníků v rámci služby
u HZS ČR,
 poskytování psychologického poradenství (popř. psychoterapie) hasičům a jejich
rodinným příslušníkům,
 poskytování komplexní krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích při
výkonu služby příslušníka,
 poskytování psychosociální péče lidem zasaženým mimořádnou událostí (např. dopravní
nehoda, požár),
 odborné vedení tzv. týmu posttraumatické péče HZS Kraje Vysočina,
 realizace odborného vzdělávání příslušníků a zaměstnanců HZS ČR.

Požadavky:
 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 zaměření vzdělání – Psychologie,
 znalost práce s PC,
 schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce,
 řidičské oprávnění skupiny „B“,
 k obsazení výše uvedeného služebního místa je vázán náborový příspěvek ve výši
130 000 Kč.

Platové podmínky: 8. tarifní třída dle NV č. 336/2019 Sb.
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 4. 2021
Místo služebního působiště: Jihlava

Jak se přihlásit: Písemnou přihlášku doplněnou o profesní životopis, kontaktní adresu, telefon,
e-mail a ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání pošlete
nejpozději do 27. 10. 2020 na adresu:
HZS Kraje Vysočina
personální oddělení
Ke Skalce 32
586 04 Jihlava
Kontaktní osoba: Eva Sýkorová – tel.: 950 270 191, e-mail: eva.sykorova@hasici-vysocina.cz

Úvod > nabídky > Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina