11. ročník konference PhD. Existence

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i v tomto akademickém roce vás zveme na další, už 11. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, s příznačným podtitulem „Jedeme dál…“. Konference proběhne ve dnech 1.–2. února 2021 bez ohledu na aktuální situaci v souvislosti s covid-19: Buď se sejdeme osobně v prostorách uměleckého centra Konvikt v barokním srdci Olomouce, nebo online na některé z telekonferenčních platforem. Program i upřesňující informace budou včas zveřejněny na webových stránkách konference: https://phdexistence.cz/

Na co se můžete těšit? Na aktuální, pokračující i dlouhodobé výzkumy z oblasti vzdělávání, klinické psychologie, rizikového chování, psychodiagnostiky a psychologického testování, až po průřezová témata napříč společenskými vědami. Věříme, že i když se mohly některé výzkumné aktivity na chvíli zpomalit či pozastavit, podařilo se je postupně opět rozjet, nebo dokonce nastartovat nové. Proto pojeďte s námi!

Rádi vás tedy zveme k aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Rámcové pokyny pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. V případě konání konference online budou ještě upřesněny např. podmínky pro prezentaci posteru apod. I letos budeme žádat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science, a zároveň nabízet možnost publikace v odborném časopise „Diskuze v psychologii“ (https://diskuzevpsychologii.upol.cz/), ze kterého chceme vytvořit publikační platformu pro začínající vědce, a to i mimo rámec PhD Existence.

Pokud se chcete PhD existence zúčastnit alespoň jako diváci, nabízíme samozřejmě možnost pasivní účasti, která bude v případě konání konference „face to face“ zahrnovat i vstup na společenský večer. Zároveň se můžete zapojit do naší komiksové soutěže na téma PhD existence – i tu v případě nouze zrealizujeme online, takže o zábavu nepřijdete :).

Těšíme se na vás!

Za programový a organizační výbor

Lucie Viktorová

Úvod > Nástěnka > Konference > 11. ročník konference PhD. Existence