EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Vážené studentky, milí studenti,
z důvodu zlepšení návaznosti jednotlivých předmětů a v souladu s novou akreditací Bc studia Psychologie bude předmět APS100051 Experimentální psychologie přesunut do 3. ročníku, tj. až po získaní atestace z APS100020 Psychologické metodologie. V nadcházejícím ZS AR 20/21 bude předmět APS100051 Experimentální psychologie otevřen jen pro studenty z 3. a vyšších ročníků, kteří jej dosud neabsolvovali a případně pro studenty nižších ročníků, kteří silně preferují absolvování předmětu již letos (např. z důvodu plánované studijní stáže ve 3. ročníku a pod.). Pro úspěšné absolvování předmětu jsou nezbytné znalosti základů statistiky a kvantitativní metodologie, proto doporučujeme jej plnit až ve 3. ročníku.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Mgr. Marek Vranka a vedení katedry psychologie FF UK
Úvod > Důležitá upozornění > EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE