Nabídka spolupráce na výzkumu

Návrh dopravních značek: využití poznatků z eye-trackingu, neuropsychologie a ergonomie

Popis studie:

Jedná se o dvě studie zaměřené na sledování dopravních značek, ve kterých zkoumáme základní psychologické procesy, které souvisejí s celkovým porozuměním dopravním značkám. U orientačních a informativních značek zkoumáme jejich vztah k verbální a vizuospaciální paměti a u dopravních značek specifických pro danou zemi ale i mezinárodních identifikujeme, které charakteristiky usnadňují čitelnost značek. Naše dosavadní zjištění poukazují na skutečnost, že značky s mnoha funkcemi (různé symboly, písmena, barvy, počet měst) a celková vysoká složitost způsobily delší fixace a dobu sledování, což by mohlo odvést pozornost řidiče od sledování silnice.

Zkoumáme jak:

  • chování očí (prostřednictvím eye-trackeru), jako je doba fixace a sakád,
  • specifické kognitivní schopnosti (neuropsychologické hodnocení) – jako je krátkodobá paměť, schopnost iterativně zlepšit paměť a prostorovou paměť, rychlost zpracování, obecné kognitivní schopnosti atd.
  • socioekonomické proměnné (věk, pohlaví, roky vzdělání, zážitek z řízení)

souvisí se schopností zapamatovat si a úspěšně si vybavit města na dopravní značce.

Cíl studie:

Cílem je zjistit, jaký je optimální počet měst, která mají být prezentována na dopravní značce na základě omezení lidské kognice při zpracování a využití informací, a vytvářet doporučení pro takový design dopravní značky (ergonomie).

Čištění dat:

Student bude mít za úkol spárovat dvě tabulky dat do jedné finální tak, aby ve finální tabulce byla data v každém řádku jen s jedním pozorovaným směrem dle eye-trackeru od jednoho participanta.

Za studii zodpovídá:

Lea Jakob

lea.jakob.psy@gmail.com

Testing laboratory of Department of Traffic Signalling

University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Department of Traffic Signalling

 

Úvod > nabídky > Nabídka spolupráce na výzkumu