Výběrové řízení „Psycholog/žka“ – DDŠ Jihlava

Výběrové řízení na místo Psycholog/žka: viz: https://www.ddssjihlava.cz/kariera-psycholog.php

Popis pracovní pozice

 • jedná se o pracovní pozici v zařízení institucionální péče (DDŠ) dle zákona 109/2002 ve znění pozdějších předpisů
 • vhodné i pro absolventy VŠ
 • 20 hodin přímé výchovné činnosti, 20 hodin nepřímé činnosti
 • volná pracovní doba při dodržení 40ti hodin týdně
 • práce převážně v pondělí až pátek
 • práce s dětmi s poruchami chování, individuální i skupinová terapie, spolupráce s odbornými pracovníky, metodické vedení, spolupráce s institucemi (policie, soudy, OSPODy, PMS,…)
 • předpokládaný nástup ihned
 • plný pracovní úvazek 1,0
 • pracovní poměr na dobu určitou za MD s tříměsíční zkušební dobou (v případě dobrého zapracování následně prodloužení pracovního poměru)

Požadavky

 • minimálně magisterské vzdělání v oboru
 • čistý trestní rejstřík
 • zdravotní průkaz
 • absolvování psychologického vyšetření před nástupem do zaměstnání na náklady uchazeče u psychologa s akreditací MŠMT – zákonná podmínka
 • schopnost samostatné práce
 • podmínkou přihlášení se do VŘ je seznámení se s problematikou našeho domova
 • znalost problematiky zákona 109/2002 Sb. v platném znění

Nabízíme

 • stabilní práci
 • plat dle tabulky pro pedagogické pracovníky – 12. platová třída, osobní ohodnocení po tříměsíční zkušební době, zvláštní příplatek dle § 129 ZP, odměny (35.000,- Kč – 40.000,-Kč)
 • zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání
 • podporu odborných pracovníků (psycholog, supervizor, etoped)
 • zaměstnanecké benefity
 • 8 týdnů dovolené
 • 12 dní samostudia – nenárokové

Výběrové řízení – procesní podmínky

 • zaslání přihlášky a životopisu k rukám personalistky domova (Ing. Přibylová Eva, pribylova@ddssjihlava.cz, tel. 567303242)
 • ústní informace rovněž u personalistky domova
 • vyhrazujeme si právo zrušit VŘ v kterékoliv jeho fázi bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ

Pracovní náplň psychologa

Psycholog provádí samostatně psychologickou práci dle požadavků vedení domova. Provádí psychologickou diagnostiku a rediagnostiku. Provádí terapeutické individuální či skupinové vedení.

Pracovní doba je volná, realizovaná na pracovišti. Psycholog si ji organizuje tak, aby včetně pracovních přestávek naplnil 40 hodin týdně (z toho 20 hodin PVČ a 20 hodin odborné činnosti). O sobotách a nedělích pracuje pouze na příkaz ředitele zařízení.

Je v úzkém kontaktu s odborným úsekem, sociálními pracovníky, etopedem, komunikuje s psychiatrem. Pracovní dobu si spolu s etopedem a zástupcem ředitele pro mimoškolní činnost organizují tak, aby co nejvíce pokryli svojí přítomností mimoškolní čas dětí.

Podílí se na metodickém vedení pedagogických pracovníků. Zajišťuje osvětovou činnost v domově v rámci interního vzdělávání.

Je nápomocen při řešení náročných situací jednotlivých dětí.

Úzce spolupracuje s etopedem, sociální pracovnicí a ostatními odbornými pracovníky.

Spolupracuje s dalšími odbornými institucemi.

Intenzivně spolupracuje s pedagogickými pracovníky, konzultuje s nimi přístupy k jednotlivým dětem.

Úvod > nabídky > Výběrové řízení „Psycholog/žka“ – DDŠ Jihlava