Zahraniční pobyty – výzva LS 2020/21

Rádi bychom Vás informovali, že Rektorát vyhlásil na letní semestr 2020/21 pobyty na partnerských univerzitách v rámci meziuniverzitních smluv:
– s univerzitami v Evropě, USA, Kanadě a Latinské Americe
– s univerzitami v Izraeli, Korejské republice, na Taiwanu a v ČLR

Podrobnosti naleznou studenti zde: https://www.ff.cuni.cz/…/prima-vymena-meziuniverzitni-a-me…/

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 5. 5. 2020 ve 12.00. Odevzdání probíhá elektronicky (podrobnosti najdou studenti ve vyhlášení).

UPOZORNĚNÍ: Rektorát UK rozhodl, vzhledem ke světové situaci ohledně COVID-19, že všem, jejichž již schválené mobility byly zrušeny, bude umožněno přesunout své pobyty do dalších semestrů. V takovém případě může nastat situace, že tito studenti obsadí volná místa, na něž toto výběrové řízení vyhlašujeme. Z tohoto důvodu RUK výjimečně žádá, aby si každý student zvolil navíc jednu náhradní univerzitu (k ní bude nutno doložit samostatný studijní plán). V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, tak musí počítat s tím, že nakonec nemusí být volné místo.

Hezké dny přeji,
Marie Hanková, Zahraniční oddělení

Úvod > Důležitá upozornění > Zahraniční pobyty – výzva LS 2020/21