Nabídka on-line poradenství v době nouzového stavu

Courtesy of Benjavisa Ruangvaree Art / Shutterstock
 1. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM (primárně určeno pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy. Nabízíme poradenství a psychoterapie, on-line není možné realizovat diagnostiku).

K dispozici jsou: Hedvika Boukalová, Veronika Šporclová, Lenka Krejčová (primárně zaměření na výukové obtíže), Vlaďka Šnoblová, Iva Štětovská, Kristýna Krejčová (se zaměřením na výchovné konzultace, jak se učit a celkově jak zvládat doma s dětmi v období karantény), Lenka Šulová (se zaměřením na děti a jejich vývoj a partnerské vztahy, případně NRP, násilí na dětech a v partnerském soužití, specifika seniorů). // Termín on-line konzultace je vhodné domluvit předem prostřednictvím e-mailového kontaktu – viz https://poradna.ff.cuni.cz/PPFF-4.html

 1. ON-LINE PORADENSTVÍ – KATEDRA PSYCHOLOGIE

K dispozici jsou:

PhDr. Jaroslav Šturma – zaměření na problematiku rodinnou a vztahovou, tj. děti a jejich problémy v době karantény a home-office, dále vztahy mezi rodiči, zejména po rozvodu/rozchodu, kdy vznikají problémy při styku dětí s druhým z rodičů v době pandemie. Kontaktovat mě lze na pracovišti v Dětském centru Paprsek (281 045 930) anebo prostřednictvím e-mailu (jaroslav.sturma@gmail.com);

Prof. Jiří Šípek – na e-mailu jiri.sipek@ff.cuni.cz

 1. DALŠÍ MOŽNOSTI A KONTAKTY
 • Oddělení klinické psychologie nemocnice na Homolce – https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-program-vseobecne-pece/11635-klinicka-psychologie/
 • Asociace klinických psychologů– https://www.akpcr.cz/
 • Studenti prezenčního studia do 26. narozenin se mohou obracet v případě krize i na Linku bezpečí (krizová linka, má telefonické, chatové i e-mailové služby) – https://www.linkabezpeci.cz/
 • Telefonní informační a krizové linky a online pomoc v ČR – přehledně na webu MVČR: https://www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx
 • Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 v České republice – dostupná přes App Store a Google Play. Aplikace se stává centrální platformou pro klíčové a aktualizované informace pro občany z důvěryhodných zdrojů (Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo vnitra ČR, univerzity, experti). Obsahuje informace o doporučeních a nařízeních, prevenci, krizové připravenosti, odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace, adresář dostupných informačních a krizových linek a on-line zdrojů apod. Aplikace je zaštítěna Karlovou univerzitou
 • Psychologie pro krize, https://psychologieprokrize.cz/ – aktuální kontakty ke koronaviru Covid 19
 • Unie rodinných advokátů, http://www.uracr.cz/koroporadna – Koroporadna – 30 nejčastějších otázek a odpovědí
 • Mobilní aplikace Nepanikař – pomoc při depresi či panice
 • Dělám, co můžu, www.delamcomuzu.cz – Zprostředkování psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize. Pomoc jak pro širokou veřejnost, tak pracovníky v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách.
 • Krizová linka INEP. Linka INEP byla dočasně vytvořena pro psychologickou pomoc a podporu všem, kteří cítí úzkost, ocitli se v tíživé situaci a hledají prostor ke sdílení. Naše psycholožka je od úterý 24. 3. k dispozici každý všední den od 9 do 12 hodin na telefonu: 739 226 291. Služba je zdarma, účtují se pouze běžné telefonické poplatky. Klienti INEPu mohou zavolat na linku ve vymezeném čase přímo a bez jakéhokoli objednání. Linka je ale také pro ty, kteří našimi klienty nejsou. Ty ale poprosíme nejdříve o rezervaci termínu přes naši recepci na emailu nebo na telefonu 222 201 020. Naše asistentky Vás poprosí o osobní údaje a zarezervují Vám konkrétní čas prvního kontaktu s naší psycholožkou. Není to složité, neváhejte se na nás obrátit. https://www.inep.cz/aktuality
 • Terap.iu, https://terap.io/  V těchto dnech je možné se bezplatně přihlásit na 30minutová sezení nazvaná Krátká krizová intervence. Tato sezení jsou určena všem, kteří cítí v současné situaci stres nebo úzkost a chtěli by si o tom promluvit s odborníkem.

Obrázek: Courtesy of Benjavisa Ruangvaree Art / Shutterstock

 

Úvod > Důležitá upozornění > Nabídka on-line poradenství v době nouzového stavu