EXKURZE 2.ročník

Vzhledem k aktuální situaci musíme přesunout konání Exkurzí z plánovaného data 20.4. – 24.4. 2020 na začátek zimního semestru 2020/2021. O přesném datu jejich konání Vás budeme včas informovat.

Kdyby Vám tímto přesunem vznikl problém v naplnění povinného počtu kreditů, kontaktujte ihned dr. Šírovou (mailem).

Studenti 3. ročníku, kteří plánují letos bakalářské zkoušky a měli se účastnit letošních exkurzí, kontaktujte rovněž dr.Šírovou.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Milí studenti,

v týdnu od 20.4. do 24.4. proběhnou Exkurze. Budete rozděleni do několika menších skupin, ve kterých pak navštívíte různá psychologická pracoviště.

Na každý den budou pro každou skupinu naplánované 2 exkurze (1 dopoledne a 1 odpoledne), v pátek je exkurze jedna. Celkově navštíví každá skupina 9 pracovišť. Délka 1 návštěvy je 1,5 – 2 hodiny. Je možná 1 absence (návštěva 1 pracoviště). Návštěvy pracovišť většinou probíhají mezi 9 – 16 hod, není to ale vždy pravidlo. Přesné časy jednotlivých návštěv jsou dány tím, abyste stíhali přesuny mezi jednotlivými pracovišti a taky možnostmi a provozem daných pracovišť. Nepočítejte prosím s tímto přesným časovým vymezením, pokud bude nějaká exkurze mimo čas 9 – 16, je nutné se jí zúčastnit taky a neplatí to jako omluva.

Program každé skupiny je pevně dán, není možné se mezi skupinami měnit. Snažím se program pro všechny skupiny vyvážit jak po obsahové, tak časové stránce, co nejvíce je to možné.

V týdnu před exkurzemi budete mailem vyzváni k tomu, abyste se zapsali do tabulky s rozdělením do skupin. Po té obdržíte program pro danou skupinu. Program vytvářím vždy pro každý ročník zvlášť podle počtu osob ve skupině, je proto nutné, abyste se zapsali do SIS. Kdo nebude mít předmět v SIS zapsán, nemůže exkurze absolvovat.

Exkurze budou zahájeny organizační schůzkou v pondělí 20.4. Přesný čas bude ještě upřesněn podle toho, kdy budou začínat první exkurze. Krátce poté bude odchod na jednotlivá pracoviště po skupinách.  Účast na schůzce je nezbytná vzhledem k informacím ohledně udělování zápočtu, návštěv na pracovištích, určení vedoucího skupiny, vedení prezence atd.

Náhradní termín není.

V tomto týdnu je pro účastníky exkurzí zrušena výuka.

 

Noste sebou občanský průkaz nebo pas, na některých pracovištích je nutné se legitimovat!

Pokud má někdo zdravotní omezení – nahlašte mi to.

Katarína Loneková

Úvod > Důležitá upozornění > EXKURZE 2.ročník