Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (16. 3. 2020): https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9749&locale=cz

(…) Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16. 3. 2020 od 14.00 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.

Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti.

Všechny objekty UK se s účinností od 17. 3. 2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

Informace FF UK k organizaci studia po dobu mimořádných opatření: https://www.ff.cuni.cz/2020/03/informace-organizaci-studia-po-dobu-mimoradnych-opatreni/

(…)

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů
12. 3. 2020
– V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem.
– Vzhledem k nejasné délce mimořádných opatření budeme podle aktuálního vývoje řešit otázku minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku. V tuto chvíli platí hranice stanovené Pravidly pro organizaci studia na FF UK. Nicméně jsme si vědomi vážnosti situace pro řadu studentů a připravujeme se na různé možnosti řešení, které bude nutné koordinovat na úrovni celé univerzity.
Po 23. 3. 2020 budeme mít informaci o počtu volitelných předmětů, které budou pro tento semestr zrušeny, získáme přehled o počtu dotčených studentů a podle toho budeme dále postupovat.

11. 3. 2020
– Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů.
– Opatření se vztahují i na realizaci praxí a exkurzí.
– V tuto chvíli nemají přijatá opatření vliv na povinnost dosažení minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku studia.
– Pokud je to možné, komunikujte prosím s pracovníky studijního oddělení a oddělení vědy telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Žádosti posílejte poštou, případně využijte elektronické aplikace, jestliže to typ vaší žádosti dovoluje.
– Pokud byste potřebovali potvrzení o studiu, vygenerujte si ho prosím sami ze SIS dle návodu: https://bit.ly/2TEKOLH . Připomínáme, že elektronickou verzi je třeba ověřit na Czech Pointu.
Všechny studenty fakulty žádáme, aby pravidelně sledovali aktuální informace a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.
Sledujte a dodržujte pokyny vyučujících jednotlivých předmětů, kteří se na vás postupně budou obracet s informacemi týkajícími se konkrétního plnění předmětů po dobu mimořádných opatření.
– Všechna opatření platí do odvolání.

Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí: https://www.ff.cuni.cz/2020/03/oznameni-aktualni-situaci-souvislosti-sirenim-koronaviru-covid-19/

Úvod > Důležitá upozornění > Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí