KLINICKO-PSYCHOLOGICKÝ DEN – Neurorehabilitace

TERMÍN KONÁNÍ – 11.3. 2019

NÁZEV:  NEUROREHABILITACE

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: VELKÝ SÁL LÉKAŘSKÉHO DOMU, SOKOLSKÁ 31, PRAHA 2

9.00 –13.30 HOD.

KOORDINÁTOR : PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D.

PROGRAM:

9.00-9.15

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. – ÚVOD

9.15-9.30

MUDr. Y. Angerová,  Ph.D., MBA – NEUROREHABILITACE

9.30-9.45

doc. PhDr. Kamila Řásová, Ph.D.  –  MOŽNOSTI AKTIVACE PLASTICKÝCH A ADAPTAČNÍCH PROCESŮ CNS VE FYZIOTERAPII

9.45-10.00

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. –  ATTACHMENT A BOLEST V REHABILITACI

10.00-10.15

PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D. –  ALGOFOBIE A KINEZIOFOBIE V REHABILITACI

10.15-10.30

Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. – RTMS  V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI

10.30-10.45

Mgr. Jiří Stacho – SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY PORUCH PERCEPCE PROSTORU A VIZUOSPACIÁLNÍCH FUNKCÍ

10.45-11.00

Mgr. Jakub Pětioký  –  POČÍTAČOVÁ KOGNITIVNÍ RHB, PROSTŘEDEK ZLEPŠENÍ ADHERENCE PACIENTA K TERAPII, ROBOTICKÁ REHABILITACE JAKO PODPORA KOGNITIVNÍ REHABILITACE

11.00-11.15

PhDr. Mabel Rodríguez, Ph.D.  – KOGNITIVNÍ REMEDIACE U NEUROPSYCHIATRICKÝCH  PACIENTŮ

11.15-11.30

MUDr. Y. Angerová,  Ph.D., MBA – CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MOZKU

11.30-12.00  PŘESTÁVKA

12.00 -12.15

Mgr. Anna Stromko –  VLIV KOGNITIVNÍHO ÚKOLU NA POSTURU A KROKOVÝ CYKLUS

12.15-12.30

Doc. MUDr. Alois Krobot , Ph.D.  – NEUROREHABILITACE CHŮZÍ

12.30 -12.45

Mgr. Helena Hlochová – ERGOTERAPEUTICKÁ PRAXE U PACIENTŮ S UNILATERÁLNÍM  NEGLEKTEM

12.45-13.00

MUDr. Milena Kolářová – VYUŽITÍ ZRCADLOVÉ TERAPIE V SUBAKUTNÍM STADIU CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

13.00-13.15

Mgr. Jan König, Mgr. Veronika Slepičková – ROLE INDIVIDUÁLNÍCH CÍLŮ V KOMPLEXNÍ NEUROREHABILITACI

13.15-13.30

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. – ZÁVĚR

Úvod > Nástěnka > Konference > KLINICKO-PSYCHOLOGICKÝ DEN – Neurorehabilitace