SUPERVIZNÍ VÝCVIK REMEDIUM – PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

obracíme se na Vás jako na příznivce naší organizace a našich vzdělávacích programů z oblasti řízení a supervize. Rádi bychom Vám zaslali upoutávku na náš supervizní výcvik Případové supervize. Tento email Vám zasíláme pro Váš přehled, co se v poli supervize děje. Zároveň bychom byli rádi, kdybyste tuto upoutávku šířili po Vašem supervizním okolí. Podpoříte tak nejen nás, ale obecný růst kompetentnosti a vzdělanosti v natolik potřebné supervizi.  

cid:image003.jpg@01D3F1A8.9A254590SUPERVIZNÍ VÝCVIK REMEDIUM – PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE

–  Výcvik je vhodný pro zkušenější pracovníkům v pomáhajících profesích (= sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří v rámci výkonu svého povolání pracují s uživateli (klienty, studenty, pacienty) a předpokládají, že s nimi budou pracovat i po dobu trvání výcviku. Předností tohoto vzdělávacího programu je formulování a naplňování profesních hodnot. Dále také důsledná snaha o rovnocennost všech smluvních stran (např. zadavatel – supervidovaný – supervizor) a procesů, které ve vyvážené souhře zajišťují kvalitu (ať už supervize nebo řízení): kontraktování/plánování, supervidování/řízení, hodnocení/kontrola.

 393 hodinový výcvik bude zahájen 12. – 14. června 2019.

–   Uzávěrka přihlášek: 21. března 2019

–   Výcvik je certifikován Evropskou asociací pro supervizi a koučování

–   Více informací o výcviku naleznete zde, naší celkovou nabídku naleznete na našich webových stránkách

–   Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www.

 Děkujeme za Vaší přízeň.

 Přejeme Vám příjemný nadcházející vánoční čas.

Za vzdělávací programy organizace,

Barbora Kasalová
koordinátorka a zástupkyně vedoucí vzdělávacích programů

REMEDIUM Praha o.p.s.
Křišťanova 15, 130 00 Praha 3
tel.: 272 743 360
fax: 272 743 666
e-mail: vzdelavani@remedium.cz
www.remedium.cz

Úvod > nabídky > SUPERVIZNÍ VÝCVIK REMEDIUM – PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE