Hasičský záchranný sbor ČR

HZS hl. m. Prahy hledá vedoucího psychologického pracoviště

Předpokládaný termín ustanovení: 1. 2. 2019

Náplň práce:

 • vedení psychologického pracoviště HZS hl. m. Prahy
 • poskytování krizové intervence a první psychické pomoci lidem zasaženým mimořádnými událostmi, posttraumatická péče pro zasahující
 • poskytování konzultací a poradenských, případně terapeutických služeb zejména příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR, případně jejich rodinným příslušníkům
 • lektorská činnost dle aktuálních požadavků krajského ředitelství a ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR
 • psychodiagnostika a podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru, posuzování vhodnosti uchazeče pro obsazení funkce apod.)
 • provádění psychosociálních šetření atmosféry na pracovištích, podílení se na zlepšování pracovního prostředí a zkvalitňování týmové spolupráce
 • provádění dalších činností v rámci psychosociální péče, spolupráce s neziskovými organizacemi

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání – jednooborové magisterské studium psychologie
 • praxe v oboru výhodou
 • kurz krizové intervence výhodou
 • alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne Bc. Romana Valentová, personální oddělení HZS hl. m. Prahy, tel.: 950 850 430 nebo e-mail: romana.valentova@hzspraha.cz

Úvod > nabídky > Hasičský záchranný sbor ČR