Konference Učíme psychologii aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology.

dne 15. listopadu 2018 pořádá v Brně Katedra psychologie PdF MU ve spolupráci s ČMPS další ročník konference pod názvem Učíme psychologii / Teaching psychology aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology.

 Prezence účastníků proběhne od 9:00 do 9:30. Předpokládaný konec programu konference je v 16:00 a pro zájemce opět plánujeme odpolední neformální setkání.

 Podrobný program bude zveřejněn po uzavření registrace.

 K aktivní i pasivní účasti na konferenci se můžete přihlásit do 08.11. 2018 prostřednictvím webového formuláře. Přijímáme příspěvky v následujících podobách: 1. přednáška v rozsahu 10 minut (+ 5 min. diskuse); 2. panelová diskuse (15 min); 3. poster.

 Příspěvky se mohou (mimo jiné) týkat následujících okruhů: Rozvoj psychologické gramotnosti v hromadné výuce i mimo ni | Cíle vysokoškolské výuky uživatelů psychologických poznatků | Evaluace výuky psychologie | Aktuální témata ve výuce psychologie (otázky inkluze, psychologická diagnostika, pseudopsychologie a špatná praxe, evidence-based přístupy, interdisciplinární spolupráce, kognitivní věda aj.) | Techniky a metody aktivizace studentů psychologických kurzů.

 Podrobnější informace viz stránky konference: http://www.ped.muni.cz/wpsy/konf_tp.html.

 

Úvod > Nástěnka > Konference Učíme psychologii aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology.