Albeř 2018

Úvodní soustředění studentů 1. ročníků prezenční formy studia bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu psychologie se koná ve dnech 11. – 14. září 2018 ve sportovním středisku Univerzity Karlovy Albeř u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec. Studenti přijatí letos ke studiu zde budou mít možnost seznámit se se svými spolužáky, poznat některé učitele a dozvědět se řadu praktických a důležitých informací o studiu zvoleného oboru. Soustředění je povinnou součástí studijního plánu Bc studia v rámci povinných předmětů – Interakční psychologický výcvik a Úvod do studia psychologie. Pro studenty NMgr. studia je nepovinnou součástí studijního plánu.

Organizační pokyny:  Vzhledem k tomu, že se soustředění koná ve sportovním středisku UK, nabízíme Vám možnost také sportovního vyžití: basketbal, volejbal, kopaná, gymnastika, tenis, stolní tenis, turistika. (V případě zájmu o tenis je třeba přibalit vlastní raketu a míčky) 

Ubytování: ve stanech s podsadou.

Stravování: začíná v úterý 11. září večeří a končí v pátek 14. září obědem/popř. balíček na cestu.

Vezměte si jistě sebou: teplý spací pytel, sportovní oblečení a obuv i teplé oblečení; dále tužku, papír/sešit, občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění, dokladové foto 3,5 x 4,5 cm. Doporučujeme baterku a svíčku do stanu.

Cena pobytu: 1100,-Kč. Úhradu proveďte bankovním převodem na č.ú. 85631011/0100 , variabilní symbol je číslo kurzu 625000413 pozor nesplést! Specifický symbol je vaše datum narození, do poznámky napište své jméno. Potvrzení o zaplacní vezměte s sebou.

Cena zahrnuje dopravu z Prahy, stravování a ubytování ve stanu.

Pro zdravotně oslabené (je třeba doložit lékařským potvrzením) je možné ubytování v chatce (cena je pak 1 300,- Kč).

Doprava: Společnou dopravu autobusem z Prahy na Albeř zajišťuje katedra psychologie s  katedrou TV. V případě individuální dopravy si každý dopravu hradí sám. V takovém případě je cena pobytu 950.- Kč/ 1150,- Kč (chatka)

Odjezd společně autobusem:

V úterý dne 11. září 2018 v 10,00 hodin z Prahy – z parkoviště nad vestibulem Hlavního nádraží (ČD), vedle magistrály (směr Václavské náměstí). Sraz nejpozději v 9.45 hod.

Kontaktní osoba při odjezdu: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (mobil: 602 153 417)

Se studenty, kteří mají výhodnější spojení z místa bydliště nebo zvolí individuální způsob dopravy, je sraz na Albeři nejpozději ve 13. hod. (spojení: Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, směr Slavonice zastávka Albeř- sádky, pak asi 500 metrů pěšky po směru jízdy – sportovní středisko UK je u rybníka Osika).

Program úvodního soustředění končí v pátek 14.9. t.r. nejpozději ve 12 hod. Odjezd z Albeře je v pátek individuální, společná doprava není zajištěna.

Svou účast na povinném úvodním soustředění je nutné potvrdit vyplněním přihlášky na https://ktv.ff.cuni.cz/sportovni-kurzy/ název kurzu je Podzimní Albeř a zaplacením nejpozději však do 30. srpna 2018 !

Kontakt: Mgr.Zdena Hrazdírová zdena.hrazdirova@email.cz, mobil 737 909 057

Pokud se z vážných důvodů nemůžete soustředění zúčastnit (nutné doložit lékařským či jiným potvrzením), jste povinni se písemně odhlásit do 30. srpna na adresu:

Katedra psychologie FF UK

Radka Hradcová

nám. J. Palacha 2,

116 38 Praha 1

Kontakt: radka.hradcova@ff.cuni.cz

Tým lektorů se těší na setkání s Vámi.

 

PaedDr. Eva Šeflová a Mgr. Zdena Hrazdírová                               PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

organizační zajištění soustředění katedra TV FF UK                 zástupce vedoucího KPS FF UK

Úvod > Nástěnka > Albeř 2018