František Krejčí

Tento rok oslaví Katedra psychologie významné výročí. Při této příležitosti bychom Vám rádi představili ty nejzajímavější osobnosti, publikace a ostatní pozoruhodnosti související s její historií i současností. Zde je první z nich.

Více informací