Niederlová Markéta

PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • Úterý/Tuesday 10-11:30, Celetná 20, místnost/door 142b, tel.221619673; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/

born in 1972; graduated Psychology in 1996 at Faculty of Arts at Charles University in Prague; Ph.D. in 2002

Overview compulsory subjects:
Introduction to Clinical Psychology
Psychodiagnostics of Adults
Interactive Psychological Training (share classes)

Optional:
Psychodiagnostic Practice

Teacher Training for Secondary Schools:
Psychology for Teachers II

Publikace

  • Maulisová A., Korman B., Rey G., Bernal B., Duchowny M., Niederlová M., Kršek P., Novak V.: Atypical language representation in children with intractable temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2016, č. • no. 58, s. • p. 91-96. ISSN 1525-5050.
  • Niederlová M., Sehnalová A., Jarošová Z.: Možnosti využití Dotazníku typologie osobnosti GPOP. In Rymeš M., Gillernová I.: Psychologie práce a organizace 2015. Praha, Matfyzpress, 2015, s. • p. 212-221. ISBN 978-80-7378-309-9.
  • Štěpánková H., Smolík F., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Niederlová M.: Propoziční hustota ve výpovědích seniorů. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 317-325. ISSN 0009-062X.
  • Niederlová M.: Psychologická diagnostika. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 34-38. ISBN 978-80-7308-439-4.
Úvod > Department > Lectures > Niederlová Markéta