Kirovová Iva

Doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.

born in 1954, graduated Psychology in 1979 at Faculty of Arts, Charles University in Prague; Ph.D. in 2000 at Charles University in Prague; Associate Professor in 2010 at Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, majoring in Business Administration and Management

Consultation:   by appointment
Celetná 20, room 115


Contact:
iva.kirovova@ff.cuni.cz
Phone: 221 619 662
Overview compulsory subjects:
Personnel Psychology
Workplace Counseling
Introduciton to Psychology of Work and Organization (share classes)
Methods of work and organizational psychology (share classes)
Optional:
Career Counseling
SELECTED PUBLICATIONS:
 • KIROVOVÁ, I. K problematice survivor syndromu. Sborník z konference, Praha 2012, ISBN 58-68 978-80-245-1910-4
 • KIROVOVÁ, I. Is the quality of working life expensive? Sborník In: Microcosm of Economic Psychology. Proceedings of the IAREP conference Wroclaw 2012, 325-327, ISBN 978-83-935288-1-3
 • KIROVOVÁ, I. Nová kariéra a kariérní poradenství. In Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Trendy, metody, aktuální otázky. Brno:AVŠP, 2011. S. 102-106. ISBN 978-80-260-11098-9.
 • KIROVOVÁ, I. Od tradiční kariéry k současným kariérním koncepcím. Československá psychologie 2011, roč. LV, číslo 4, s. 316-331.
 • KIROVOVÁ, I. Změny kariéry a kariérní poradenství. Zpravodaj Euroguidance, č. 4, s. 7-9, 2011.
 • KIROVOVÁ, I. Le consommateur pleinement conscient existe-t-il ? In Traitement, prévention et évaluation du surendettement aux plans régional et local. Observatoire du Crédit et de l’Endettement. 2011, s. 77-80. Dostupný z WWW: http://www.observatoire-credit.be/index.php?option=com_ownbiblio&Itemid=23
 • KIROVOVÁ, I. Diverzita v kontextu vzdělávání. In Sborník z mezinárodní konference Jak dál po krizi. Praha: VŠE, OECONOMICA, 2010. s. 521-525. ISBN 978-80-245-1702-5.
 • KIROVOVÁ, I. On changing Organizational and Work Life. Bulgarian Journal of Psychology, 2010, 1-4, s. 411-419. ISSN 0861-7813.
 • KIROVOVÁ, I. La calidad de la educación y la empleabilidad de los graduados. Investigación en Psicologia del Consumidor, 2010, p.1-9. [cit. 2010-02-22]. Dostupný z WWW: < http: // www.inpsicon.com/elconsumidor/articulos/…/educacion_empleo.pd >
 • KIROVOVÁ, I. The Need for Career Counseling in the Czech Context. In Procedia-Social and Behavioral Science, vol. 5, 2010, p. 1708-1712. WCPCG 2010. ISSN 1877-0428.
 • KIROVOVÁ, I. On the New Social and Psychological Contracts from the Czech Perspective. In Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 5, 2010, p. 389-400. WCPCG 2010. ISSN 1877-0428.
 • KIROVOVÁ, I. Human capital and the need for the interdisciplinary approach. In A boat trip through economic change. Proceedings of the IAREP/SABE/ICABEEP 2010 Conference Cologne. Pabst, 2010, p.253-254. ISBN 978-3-89967-651-8.
 • KIROVOVÁ, I. Kariéra a kariérní poradenství v kontextu současnosti. In Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie – Psychológia práce a organizace, 2010. Bratislava: UK v Bratislave. S. 207-214. ISBN 978-80-223-2970-5.
 • KIROVOVÁ, I. Kariérní poradenství a současné přístupy ke kariéře. In Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Praha: ČZU, 2009, s. 210-215. ISBN 978 -80-213-2007-9.
 • KIROVOVÁ, I. Nové koncepce kariéry. In Konference psychologie práce a organizace.Praha:UK, MATFYZPRESS, 2009, s. 142-151. ISBN 978-80-7378-119-4.
 • KIROVOVÁ, I.; PAPALOVÁ, M. The Blob Issue. International Journal of Case Method Research and Application, 2009, vol. XXI, issue 3, p. 145-157. ISSN 1554-7752. (50ˇ% podíl)
 • PAUKNEROVÁ, D.; KIROVOVÁ, I.; MOHAUPT, Z.; ŠAFRÁNKOVÁ, P. Manuál vysokoškolského profesního poradce: pracovní postupy. Praha: VŠE, OECONOMICA, 2009. (1., 2. a 3. kap.)
 • KIROVOVÁ I.: In Vysokoškolské poradenství e- kurz – projekt „Rozvoj psychologického poradenství na VŠ v ČR“ z r. 2009
 • KIROVOVÁ, I. Versatilní vedení. Dynamická rovnováha manažerských dovedností. (autor publikace: Pavlica, K.; Jarošová,
Úvod > Department > Lectures > Kirovová Iva