Studentské aktivity

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)

 

Milí kolegové,

Pracujete na zajímavém výzkumu? Chcete se podělit s ostatními o svou bakalářskou (či budoucí diplomovou) práci? Skvělou příležitostí je Studentská vědecká odborná činnost, jak seznámit kolegy se svou prací, jak se setkat se zajímavými lidmi a přemýšlet o podnětných výzkumných tématech…

Katedrové kolo proběhne 9.3.2018.   V případě zájmu kontaktujte dr.Lukavského.

Nejlepší práce postoupí do mezinárodního kola (bude aktualizováno)

Výsledky katedrového kola 17.3.2017

Do mezinárodního kola, které se koná v Ostravě postupují práce Montrealský kognitivní test u slyšících a neslyšících (Benešová, Černá, Hohinová, Holubová) a Ztracena v Praze (Dvořáková, Stojanová).

Kromě těchto prací budou oceněny práce Rozpoznávání emocí v lidském obličeje; Genderové stereotypy při výběru hraček u dětí v MŠ; Rozpoznávání slov spojené s emočním laděním; Souvislost mezi typem písma a informacemi zapamatovanými z textu.

Výsledky mezinárodního kola 26.4.2017

Mezinárodního kola se zúčastnilo 23 autorů či autorských týmů z celkem 14 kateder psychologie Česka a Slovenska. Soutěžící byly rozděleni do Bakalářské a Magisterské sekce (čítající 10 resp. 13 soutěžících). Příspěvky byly tematicky velmi různorodé, aplikované či řešící teoretické problémy. Zájemci si mohou prohlédnout online program (http://mspd2017.osu.cz/10_program.html).

  Reprezentantky naší katedry Kateřina Dvořáková a Klára Stojanová obsadily s příspěvkem Ztracena v Praze: postoje kolemjdoucích k osobě muslimského vyznání, 2.místo v Bakalářské kategorii. Gratulujeme!

 

 

katedrové kolo 2015         mezinárodní kolo 2015

 

Úvod > Věda a výzkum > Studentské aktivity