Konference

Přehled oborových konferencí pořádaných či spolupořádaných katedrou psychologie

 webové stránky konferencí KPS FF UK

Přehled oborových konferencí pořádaných jinými katedrami či organizacemi

ZDE

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

14th ENYSSP CONFERENCE

Vážení příznivci psychologie sportu, v roce 2018 se bude konat další ročník ENYSSP workshopu, tentokrát již na jaře 26. – 28. dubna 2018!!! Místem bude chorvatský Záhřeb. http://www.enyssp.com/upcoming-konference

 

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doktorandi a studenti, letošní, jubilejní 25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí se bude konat u příležitosti 30. výročí založení Sekce psychologie zdraví ČMPS, opět ve Vernířovicích u Šumperka, ve dnech 18. – 20. května 2018 v hotelu Reoneo.

Tradičně budou pozváni kolegyně a kolegové ČR, SR, Polska a Velké Británie. I letos zařadíme do odborného programu studentskou sekci. Prosíme tedy, abyste oslovili své doktorandy a studenty, kteří mohou na konferenci PZ prezentovat výsledky svých závěrečných vysokoškolských prací zaměřených na problematiku psychologie zdraví, výchovy ke zdraví i pozitivní psychologie. V polovině března 2018 obdržíte 2. Informaci – pozvánku i s přihláškou k aktivní či pasivní účasti na naši jubilejní konferenci. Pro přihlášení se k aktivní účasti bude uzávěrka 30. března 2018, k pasivní účasti 4. května 2018. Recenzovaný Sborník abstrakt přednášek, workshopů i posterů bude vydán s ISBN v elektronické formě na webových stránkách Sekce Psychologie zdraví ČMPS (http://cmps.ecn.cz/?page=ps-zdravi). Uveřejněna budou abstrakta příspěvků, a to pouze příspěvků na konferenci skutečně odreferovaných. Podrobnější instrukce k ubytování, stravování, k programu, ke konferenčnímu poplatku zašleme v 2. Informaci. Těšíme se na osobní setkání ve Vernířovicích. Za organizační výbor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., pověřený vedoucí Sekce psychologie zdraví ČMPS; doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., zástupce vedoucího Sekce psychologie zdraví ČMPS

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

The 21st Psychology Days in Zadar, Croatia

We are pleased to invite you to the 21st Psychology Days in Zadar which will be held in Zadar, Croatia from 24th to 26th of May 2018. The international scientific conference Psychology Days in Zadar has been held in the organization of the Department of Psychology at the University of Zadar for 40 years. Recognizing the importance of this Conference – Croatian Psychological Association also started to participate in its organization. Initially conceived as a regional meeting, it soon outgrew those frames and now it is a reputable international meeting. Its quality was recognized by many participants, whose large responsiveness is an incentive to members of the Department for further improvement in the organization and realization of this event. Therefore, with certainty we can say that this is today one of the most renowned international scientific meetings in our region. At the end we would like to emphasize that selected papers (after scientific reviews) could be published in a full form in a special Book of selected proceeding, since our previous experiences with that publication were positive. Information about the conference is available at www.unizd.hr/danipsih. Should you wish to contact us please send an e-mail to psydays@unizd.hr. We are looking forward to welcome you at the conference. Chair of the Organizational-programme Committee Matilda Nikolić, Assistant  Professor

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Mezinárodní neuropsychologický kongres 2018

International Neuropsychological  Society 2018 Mid-Year Meeting, Bridging Science and Humanity, July 18-20, 2018, Prague, Czech Republic,  Prague Congress Centre

We are pleased and honored to announce that, in association with the Czech Neuropsychological Society, the INS mid-year meeting will be held in Prague, the beautiful capital of the Czech Republic and the reputed “Heart of Europe.” The conference theme, “Bridging Science and Humanity,” was inspired by Prague’s location at a crossroads of diverse cultures, languages, and political and economic systems. Our hope is that the theme of the conference together with the conference location will inspire those attending to tackle important and emerging challenges faced by the international neuropsychological community today.

Among these challenges is the fact that the science of clinical neuropsychology, unlike more basic sciences, cannot be separated from language and culture. In fact, language and culture represent key mediators of how neuropsychology is taught and practiced, and many assumptions about neuropsychology that hold true in one part of the world may well not be applicable elsewhere. Consequently, although advances in our understanding of brain-behavior relationships, pathophysiology of neurological conditions, and behavioral manifestations of brain insults are all necessary for the advancement of neuropsychology as a clinical and scientific discipline, they are not sufficient: Interpreting such advances within concrete human contexts is key.

In line with the theme of bridging science and humanity, the 2018 INS mid-year meeting in Prague will focus on the following topics:

  1. The practice of neuropsychology in an increasingly globalized and diverse world
  2. The neuroscience of key human processes, such as morality, ethics, or political and economic decision making
  3. The application of science to humane and holistic patient care

Please join us in Prague for an inspiring scientific program. When you do, we hope you will also take time to experience the city, with its rich history, exquisite architecture, meandering streets and alleys, ever-present arts and music, and unique local gastronomy.

We look forward to seeing you at INS-CENES Prague 2018!

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Sociálne procesy a osobnosť 2018

Milé kolegyne, milí kolegovia, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu “Sociálne procesy a osobnosť 2018”. Aktuálny 21. ročník podujatia má pod patronátom kolektív Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. – 19. septembra 2018 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej v príjemnom prostredí Vysokých Tatier. http://www.hotelacademia.sk/ V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese spao2018@saske.sk. Tešíme sa na Vašu účasť. Pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2018 želá Organizačný výbor SPO_2018.

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

VIII. Česko-slovenská konference o logoterapii

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám, abychom Vás pozvali na VIII. Česko-slovenskou konferenci o logoterapii, tento rok se zajímavým tématem „Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.“. Konference se koná 12.10.2018, v prostorách Uměleckého centra Konvikt v Olomouci. Na konferenci vystoupí například: prof. Vladimír Smékal,  prof. Anna Hogenová a další odborníci v oblasti logoterapii. Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/aktuality-cz .

S podzravem a s přáním příjemných dnů Martin Dolejš

∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

The 9th Conference of the European Association of Integrative Psychotherapy.

With pleasure we invite you to the „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy“ – The 9th Conference of the European Association of Integrative Psychotherapy, October 12-14 2018 in Prague, CZE

The topic of conference is inspired by the saying which calls Prague the Heart of Europe. We are curious what is in the “heart” – in the centre of integrative psychotherapy. We believe that roots from which integrative psychotherapy rises on one side and the gifts which can offer on the others side are the genuine heart of integrative psychotherapy. That’s why we want to look closer to the “Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy” on our conference.
What are the bases of integrative psychotherapy? We believe that focus on psychotherapy competencies can answer this question.
What are the gifts of integrative psychotherapy? We are curious what leading psychotherapists and practitioners can see as the gain of psychotherapy integration in current psychotherapy practice, research and training.

After many years of collaboration with the European Association of Integrative Psychotherapy we have the honour of personally partaking in the organization. We are looking forward to your presentations and also the collective informal discussion that will follow.
The conference will take place in the historic spaces of Charles University, only a few tens of metres from the Charles Bridge and Prague Castle. The location of the conference is an opportunity for a rich social programme.

We cordially invite you and hope to see you at the Conference in the beautiful and historic city of Prague

Jana Kostínková, Martin Jára, Markéta Rokytová, Stanislava Dudová, Jiř Drahota and Jan Roubal

https://secure.cbttravel.cz/eaip2018/registration-online.php

 

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Konference