Kebza Vladimír

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

Consulting hours
 • Úterý/Tuesday 11:45-13:15, Celetná 20, místnost/door 142c, tel.221619677; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
Address

Department of Psychology
Místnost č. 142C

nar. 1953

1979 ukončení magisterského studia na UK FF v Praze (obor: psychologie)

1989 CSc. (Psychologický ústav ČSAV)

2005 docent (obor: klinická psychologie)

2012   profesor

 

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Obecná psychologie
 • Psychologie zdraví
 • Diplomový seminář (podíl na výuce)

volitelné:

 • Vybrané kapitoly psychologie zdraví

Publications

 • Kebza V., Šolcová I.: Resilience, hope and growth. In Bormans L.: The world book of hope. The source of hapiness, successs, and strenght. Tielt, Lanoo Publishers, 2016, s. • p. 166-169. ISBN 978-94-014-3135-4.
 • Hacklová R., Kebza V.: Religiozita, spiritualita a zdraví. Československá psychologie, 2014, č. • no. 53, s. • p. 120-140. ISSN 0009-062X.
 • Kebza V., Šolcová I.: Syndrom vyhoření: podstata konstruktu a možnosti jeho diagnostiky. In Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha, Grada Publishing, 2013, s. • p. 24-38. ISBN 978-80-247-5114-6.
 • Ptáček R., Raboch J., Kebza V., Šolcová I.: Syndrom vyhoření a stres v lékařských profesích. In Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha, Grada Publishing, 2013, s. • p. 60-78. ISBN 978-80-247-5114-6.
 • Ptáček R., Raboch J., Kebza V., Brzicová V., Čeledová L., Červený V., Čevela R., Honzák R., Kabelka L., Kuželová H., Pemová T., Petrášová L., Slepičková L., Smetáčková I.: Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha, Grada Publishing, 2013. 168 s. • p. ISBN 978-80-247-5114-6.
 • Kebza V.: Psychologie zdraví a její souvislosti. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 118-122. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Mareš J., Kebza V.: Psychologie založená na důkazech. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 178-193. ISSN 0009-062X.
 • Kebza V., Kuželová H., Paclt I., Ptáček R., Šolcová I.: Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích. Praha, Grada Publishing, a.s., 2012. 95 s. • p. ISBN 978-80-247-4569-5.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Šolcová I., Kebza V.: Personality resilience: Seeking for a common core. In Gow K., Celinski M.: Wayfinding through Life's Challenges: Coping and Survival. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2011, s. • p. 63-79. ISBN 978-1-61122-866-3.
 • Kebza V., Šolcová I.: Trends in resilience theory and research. In Gow K., Celinski M.: Wayfinding Through Life’s Challenges: Coping And Survival. New York, Nova Science Publishers Inc., 2011, s. • p. 13-30. ISBN 978-1-61122-866-3.
 • Blatný M., Kebza V.: Longitudinální studium lidského vývoje: historie, výsledky a perspektivy pražské a brněnské studie longitudinálního vývoje člověka. Československá psychologie, 2011, č. • no. 55, s. • p. 422-432. ISSN 0009-062X.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Šolcová I., Kebza V.: Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Československá psychologie, 2010, č. • no. 54, s. • p. 1-16. ISSN 0009-062X.

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Kebza Vladimír