Aktuality

ODEVZDÁNÍ  ZÁVĚREČNÉ PRÁCE, PŘIHLÁŠKY A  INDEXU  K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM, které se budou konat  V KVĚTNU 2018..

Vzhledem k tomu, že 15.4.2018, kdy je termín odevzdání podkladů pro závěrečné zkoušky vychází na neděli, je možné odevzdat  práci  do pondělí 16.4.2018.

Kvůli urychlení sestavení komisí Vás žádám o zaslání naskenované  přihlášky do 13.4.2018, tj. do pátku …

Děkuji I.Dvořáková

10.4.2018

___________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE

náhradní termín předmětu Pedagogika pro učitele I paní dr. Tvrzové za 2.3.2018 bude 20.4.2018 – místnost bude upřesněna – pravděpodobně č. 135…

Děkujeme za pochopení

10.4.2018

____________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

– společenské, ekonomické a právní vědy

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

_______________________________________________________________________

VYPSANÉ PŘEDMĚTY NA LETNÍ SEMESTRU AKAD. R. 2017/2018 NAJDETE POD POLOŽKOU INFORMACE KE STUDIU  – BOD Č. 2  – jde o všechny vypsané předměty v daném semestru, frekventanti si vybírají v souladu s plněním dílčích atestací – bod. č. 3 předměty, které splněny nemají…..

____________________________________________

Nadále budou platit úřední hodiny Inky Dvořákové takto:

Pondělí    ZAVŘENO

Úterý       10-12

Středa     10-12                     14-17

Čtvrtek    10-12

Pátek      10-12