Aktuality

UPOZORNĚNÍ

V letním semestru akad.r.2017/2018 jsou v obou kurzech Psychologie pro učitele II – A i B stále ještě volná místa, kdo má zájem, nechť se přihlásí mailem na:  radka.hradcova@ff.cuni.cz

22.2.2018

____________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

Informace k prodlužování studia  v rámci kurzu CŽV Učitelství pro SŠ

– společenské, ekonomické a právní vědy

Studium je čtyřsemestrální, plnění studijních předmětů včetně závěrečné zkoušky je rozloženo tak, aby se dalo studium zvládnout za 4 semestry. Není tedy možné studium prodlužovat formou žádosti bez uvedení pádného důvodu, kterým může být jen vážný zdravotní stav frekventanta kurzu nebo mateřská dovolená.

V případě delší pracovní neschopnosti nebo delšího zahraničního pobytu doporučujeme studium ukončit (e-mailem) bez náhrady kurzovného. Do kurzu je možné se pak opětovně přihlásit a žádat o event. uznání atestací  z předcházejícího oborového studia nebo studia v rámci  kurzu – splněné atestace jsou pro uznání předmětu platné v rozsahu 10-ti let od složení  zkoušky nebo zápočtu….. …….

Děkujeme za pochopení …

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., garantka kurzu

V Praze 7.2.2018

_______________________________________________________________________

VYPSANÉ PŘEDMĚTY NA LETNÍ SEMESTRU AKAD. R. 2017/2018 NAJDETE POD POLOŽKOU INFORMACE KE STUDIU  – BOD Č. 2  – jde o všechny vypsané předměty v daném semestru, frekventanti si vybírají v souladu s plněním dílčích atestací – bod. č. 3 předměty, které splněny nemají…..

……………………………………………………..

DIDAKTIKA SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ SE KONÁ 9.3. 2018 až od 14:00 hod.

…………………………………………………..

PEDAGOGIKA PRO UČITELE I se koná 6.4. 2018 v č. 135, tj. o patro výš nad č. 139 naproti..

Děkuji I.Dvořáková

____________________________________________

Nadále budou platit úřední hodiny Inky Dvořákové takto:

Pondělí    ZAVŘENO

Úterý       10-12

Středa     10-12                     14-17

Čtvrtek    7.12. budu na katedře  od 12:00 do 14:00

Pátek      10-12